fbpx

Allergi

Vad är allergi?

Allergi är ett tillstånd som beror på överkänslighet mot saker vi äter, andas in, får i ögonen, näsan eller som kommer i kontakt med huden. Man kan också vara allergisk mot läkemedel. Överkänsligheten leder till att kroppens försvarssystem, immunsystemet, reagerar onormalt. 

Vanligtvis ska immunförsvaret skydda oss mot angrepp från mikroorganismer som bakterier och virus. Det bildas antikroppar mot mikroorganismerna. Antikropparna dödar eller neutraliserar bakterier och virus. Vid allergi skapas antikroppar mot allergener, ämnen som normalt är ofarliga.

Pris: 300kr

Symtom

Boka tid

Symtom som uppstår vid allergi beror både på typ av antikropp och var i kroppen reaktionen mellan antikropp och allergen sker. Vid födoämnesallergi kan symtom uppstå i tarmen, men allergenerna kan även via upptag i blodet ge hudsymtom, astma och anafylaxi. Vid hösnuva kan luftburet pollen orsaka reaktioner i näsan och/eller i ögonen. Vid astma kan pälsdjursepitel och pollen som har andats in orsaka en reaktion i lungorna. 

Vid en allergisk reaktion kan cellerna i immunförsvaret frigöra ämnen (bland annat histaminer) som orsakar de allergiska reaktionerna, till exempel ökad produktion av vätska och slem i näsa och ögon, sammandragningar av luftrören så att det blir svårare att andas (astma) samt hudförändringar som rodnad, svullnad och klåda. 

De vanligaste allergiska besvären är hösnuva, eksem, astma och födoämnesallergi.

Orsak

Allergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen (allergen) som den egentligen borde tåla. Ibland kan överkänslighet bero på att du inte tidigare har utsatts för en viss sorts nöt eller frukt eller inte har umgåtts med till exempel katter, hundar eller hästar. Tvärtom kan det också handla om överexponering. 

Ärftlighet är en väsentlig faktor, men i många fall vet man inte vad som orsakar allergi. Trots att exempelvis pollenallergi drabbar allt fler finns inga tydliga förklaringar till varför så många är allergiska. 

Vanliga allergier:
     - pollenallergi – vanligast är björkpollen, gräspollen och gråbopollen
     - pälsdjursallergi – då reagerar du på djurens päls, talgkörtlar, saliv eller urin
     - kvalsterallergi – orsakas av små, små spindeldjur som ofta finns i sängen
     - födoämnesallergi – exempelvis komjölksprotein, ägg, nötter, frukt, fisk och skaldjur
     - kontaktallergi – huden reagerar mot till exempel nickel, krom, parfym och kemikalier
     - korsallergi – är du allergisk mot ett ämne kan du även reagera på snarlika allergener.