fbpx

Barnvaccination

Vaccinering av barn från spädbarnsålder till 16 års ålder har länge varit aktivt i Sverige. Eftersom det är frivilligt att delta i vaccinationsprogrammet finns det vissa som tyvärr väljer bort det även fast majoriteten väljer att delta. Det har länge funnits misstankar att vaccinering av barn kan leda till autism, specifikt mässlingvaccinationen.
Denna information kom från en artikel från år 1998 , det har dock kommit fram att artikeln innehöll förfalskad information och var medvetet vilseledande. Under åren som har gått har ingen koppling kunnat bevisas mellan mässling och autism. Den ökade mängden som inte vaccinerar sina barn har i sin tur lett till att olika sjukdomar, som nästan varit utrotade, kommit tillbaka.

Risker med barnvaccination:

Risken för autism med vaccination mot mässling är inte bevisad på något sätt, men det kan finnas några få risker med vaccinering av barn. Dock är det väldigt ovanligt och fördelarna av att vaccinera överväger. Vaccinering kan ha sina biverkningar men de allra flesta går över av sig självt inom några dagar såsom feber eller ömhet runt stickområdet. Att få allvarliga biverkningar som allergireaktioner är ytterst litet. Om ett barn inte vaccineras kan det leda till allvarligare sjukdomar i vuxenålder om individen blir smittad av någon så kallad barnsjukdom.

Fördelar med vaccination av barn :

Den största fördelen med att vaccinera barn är att förhindra barnet från att bli smittat av någon allvarlig sjukdom eller bidra till en smittspridning. Det förhindrar även att insjukna med barnsjukdomar i vuxenålder då sjukdomen kan bli mer allvarlig. Ifall alla eller majoriteten av barn vaccinerar sig i världen kan det innebära utrotning av en sjukdom.