Användning av personuppgifter

Legehuset (559250-0929) skickar ut information om sina tjänster och annan information som har med vår verksamhet att göra. Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som mottagare har.

Utskick från Legehuset är framförallt riktade till patienter och företag som är intresserade av eller redan använder Legehuset tjänster. Nedan text riktar sig till dig som lämnat uppgifter till Legehuset så att vi kan skicka provresultaten och eventuella recept samt hålla dig informerad om våra tjänster och erbjudanden.

Legehuset har genomfört lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras med hög säkerhet och för att säkerställa din integritet, i enlighet med vad som anges i det här dokumentet, svensk lagstiftning och EU:s dataskyddförordning (även kallad GDPR).

Ändamål och laglig grund för att använda personuppgifter

De personuppgifter Legehuset behandlar används för följande ändamål:

  • För att ta emot och bearbeta dina uppgifter och eventuellt skicka recept till dig.
  • För att skicka provresultat.
  • För att lagra dina journaluppgifter enligt gällande lagstadgade krav.
  • För att hantera eventuella återbetalningar.
  • För att skicka dig sms-aviseringar (dock ej reklam)
  • För att kunna kontakta dig och berätta om våra tjänster
  • För att bjuda in dig till träffar och erbjudande 

Legehuset behandlar bara personuppgifter om det finns en laglig grund för behandlingen. Grunden för behandlingen är att du lämnat samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via e-post till [email protected] eller genom att välja att återkalla samtycket genom att klicka på en länk för detta i något av våra elektroniska utskick.