Partille kommun - Covid 19 vaccinering​

Just nu vaccinerar vi mot Covid-19 i samarbete med Västra Götalandsregionen. Se tillgängliga tider genom att klicka på “Boka Tid”. 

Öppettider: Lördagar: 10:00-18:00
Adress: Gamla Swedbank
Kyrktorget 10, 433 33

Vänligen tänk på att vi inte har möjlighet att vaccinera dig som är:

 • Under 16 år (Födda 2006 eller senare)
 • Har vaccinerat dig mot något annat under de senaste 7 dagarna
 • Har tidigare har fått en anafylaktisk chock som krävt akutvård och uppsökande av sjukhus – då ska du vaccineras på en särskild mottagning med förstärkt beredskap för allvarliga allergiska reaktioner
 • Gravid innan vecka 12 (folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen görs efter gravidvecka 12)

För dig som inte har fått tid för en vaccination har vi en reservlista!

Vanliga frågor och svar - Covid-19 vaccination​

Massvaccinationen beräknas dra igång i maj eller juni. Så fort den är igång kommer det att finnas en bokningslänk på denna sida. Det kommer även gå att boka tider på 1177.se.

Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig.

Vid frågor, tveka inte på att höra av er till vår support för vaccination i Västra Götaland på telefonnummer:010 750 28 81
(Vardagar 10:00-15:00)

Vi erbjuder drop-in. Notera dock att det är i mån av att lediga tider och vaccin finns. 

Tid för Dos 2 skickas ut automatiskt till dig inom två veckor från att du har fått Dos 1. 

Det går inte att välja vaccin. Vilket vaccin mot Covid-19 du blir tilldelad bestäms av regionen. 

Om en kvinna har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination även om hon är gravid. Det gäller:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan. Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer.

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen.

Generellt erbjuds inte barn vaccination mot covid-19 i nuläget. Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Med barn menas personer som är upp till och med 17 år.

För de barn som ändå riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig sjukdom i covid-19 kan vaccination erbjudas.

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Beroende på vilket vaccin som används, tar det olika lång tid och behövs olika antal doser för att ge ett bra skydd mot covid-19. Se listan på frågan under. 

Nedan är den ungefärliga tidsintervallen mellan dos 1 och 2. Regionala skillnader  kan förekomma beroende på den lokala tillgången till vaccin. 

 • Pfizer/BioNTechs vaccin – 7 veckor
 • Modernas vaccin – 6 veckor
 • AstraZenecas vaccin Vaxzevria – 9 veckor
 • Covid-19 Vaccine Janssen – endast 1 dos behövs

Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vaccinationens effekt på smittspridning har inte studerats i tillräcklig omfattning för att vi ska veta hur mycket vaccinationen bidrar till att stoppa smittan. Med nuvarande kunskap är det viktigt att vi använder alla tillgängliga åtgärder samtidigt.

För att bromsa smittspridningen behöver vi därför, under tiden som vaccinationerna pågår, fortsätta att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Det är vanligt att få biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen. Du kan läsa mer om biverkningar här.

I särskilda fall ska en läkare bedöma om du ska ta den andra dosen vaccin. Det är om du:

 • behövde sjukvård efter den första dosen vaccin mot covid-19
 • tidigare har haft covid-19 och efter den första dosen vaccin mot covid-19 fick kraftiga biverkningar i form av hög feber och sjukdomskänsla i mer än ett dygn.

Kontakta i dessa fall din vård- eller hälsocentral innan dos två. Det är också viktigt att du eller din vårdgivare rapporterar de misstänkta biverkningarna. Information om hur du gör det finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Ja, i dagsläget rekommenderar vi att personer som har haft covid-19 ska vaccineras med två doser (av de vacciner som ges i två doser), även om du redan kan ha ett visst skydd efter sjukdomen. Två doser ger dig ett förstärkt och förlängt skydd mot covid-19.

Ja, alla som är födda 2005 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination. Dvs är du 15 år (född 2005) och ska fylla 16 år i år så kan du genomföra en bokning.

 

Efter att man vaccinerat sig med båda doserna, bildas det T-celler i kroppen.  Den immunresponsen brukar ta ca 3-4 veckor. Man kan redan 2-3 veckor efter första dosen få ett litet antal T-celler, men inte tillräckligt för att kunna utläsa ur ett venöst T-cellstest. Läs mer om t-celler här. 

 

Riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom

Antalet lediga tider beror helt på hur tillgången av vaccin ser ut i din ort. Så fort vi har tillgång till vaccin så släpper vi fler tider utifrån prioritetsordning. 

Det finns inga garantier på att man få får en tid trots att man skrivit upp sig på reservlistan. Reservlistan utgår från prioritetsordning och du kontaktas endast vid eventuella avbokningar.