Stenungsund kommun - Covid 19 vaccinering​

Just nu vaccinerar vi mot Covid-19 i samarbete med Västra Götalandsregionen. Se tillgängliga tider genom att klicka på ”Boka Tid”. 

Öppettider: Fredagar: 10:00-18:00
Adress: Stenungskolans Idrottshall, E-salen (vid järnvägsövergången),
Doterödsvägen 2, 444 40 Stenungsund

Vänligen tänk på att vi inte har möjlighet att vaccinera dig som är:

 • Under 16 år (Födda 2006 eller senare)
 • Har vaccinerat dig mot något annat under de senaste 7 dagarna
 • Har tidigare har fått en anafylaktisk chock som krävt akutvård och uppsökande av sjukhus – då ska du vaccineras på en särskild mottagning med förstärkt beredskap för allvarliga allergiska reaktioner
 • Gravid innan vecka 12 (folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen görs efter gravidvecka 12)

För dig som inte har fått tid för en vaccination har vi en reservlista!

Vanliga frågor och svar - Covid-19 vaccination​

Massvaccinationen beräknas dra igång i maj eller juni. Så fort den är igång kommer det att finnas en bokningslänk på denna sida. Det kommer även gå att boka tider på 1177.se.

Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig.

Vid frågor, tveka inte på att höra av er till vår support för vaccination i Västra Götaland på telefonnummer:010 750 28 81
(Vardagar 10:00-15:00)

Vi erbjuder drop-in. Notera dock att det är i mån av att lediga tider och vaccin finns. 

Det går inte att välja vaccin. Vilket vaccin mot Covid-19 du blir tilldelad bestäms av regionen. 

Om en kvinna har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination även om hon är gravid. Det gäller:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Barn 12-15 år erbjuds nu vaccination.

Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. Vaccination sker i första hand i skolan, men det är också möjligt att vaccinera sig hos valfri vaccinatör. Vårdnadshavarna får via skolan information om vaccination tillsammans med en blankett för samtycke till vaccination och en hälsodeklaration.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det är Pfizer/Biontechs vaccin Comirnatyn som ges till barn 12-15 år.

För barn mellan 12 och 17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot covid-19 och andra vacciner inklusive säsongsinfluensa.

Faktablad till barn och föräldrar om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Beroende på vilket vaccin som används, tar det olika lång tid och behövs olika antal doser för att ge ett bra skydd mot covid-19. Se listan på frågan under. 

Du som har fått Dos 1 av Covid-19 vaccin kan boka en tid för Dos 2 direkt på hemsidan inom gällande tidsintervall som är 4 veckor efter den första dosen.

Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vaccinationens effekt på smittspridning har inte studerats i tillräcklig omfattning för att vi ska veta hur mycket vaccinationen bidrar till att stoppa smittan. Med nuvarande kunskap är det viktigt att vi använder alla tillgängliga åtgärder samtidigt.

För att bromsa smittspridningen behöver vi därför, under tiden som vaccinationerna pågår, fortsätta att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Det är vanligt att få biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen. Du kan läsa mer om biverkningar här.

I särskilda fall ska en läkare bedöma om du ska ta den andra dosen vaccin. Det är om du:

 • behövde sjukvård efter den första dosen vaccin mot covid-19
 • tidigare har haft covid-19 och efter den första dosen vaccin mot covid-19 fick kraftiga biverkningar i form av hög feber och sjukdomskänsla i mer än ett dygn.

Kontakta i dessa fall din vård- eller hälsocentral innan dos två. Det är också viktigt att du eller din vårdgivare rapporterar de misstänkta biverkningarna. Information om hur du gör det finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Ja, i dagsläget rekommenderar vi att personer som har haft covid-19 ska vaccineras med två doser (av de vacciner som ges i två doser), även om du redan kan ha ett visst skydd efter sjukdomen. Två doser ger dig ett förstärkt och förlängt skydd mot covid-19.

Alla som har fyllt 18 år och äldre kan boka en tid för vaccination.

 

Efter att man vaccinerat sig med båda doserna, bildas det T-celler i kroppen.  Den immunresponsen brukar ta ca 3-4 veckor. Man kan redan 2-3 veckor efter första dosen få ett litet antal T-celler, men inte tillräckligt för att kunna utläsa ur ett venöst T-cellstest. Läs mer om t-celler här. 

 

Riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom

Antalet lediga tider beror helt på hur tillgången av vaccin ser ut i din ort. Så fort vi har tillgång till vaccin så släpper vi fler tider utifrån prioritetsordning.