fbpx

Difteri

Pris: .................... 430kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Difterivaccin ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet, därför är denna sjukdom väldigt ovanlig i Sverige. Smittan sprider sig från individ till individ, till exempel kan man bli smittad antingen via luften eller genom att använda sig av samma vattenflaska som en smittad person redan druckit ur. Bra hygien samt en vaccination mot difteri är det bästa sättet att skydda sig. Dock är denna sjukdom fortfarande aktuell i flera länder runt om i världen och kan tyvärr leda till dödsfall, det är speciellt farligt för barn och vuxna över 40 år. Även om antalet dödsfall minskar av difteri så är detta en väldigt allvarlig smitta, ifall sjukdomen lämnas obehandlad blir den alltmer allvarligare.

Uppdatering av difterivaccin:

Barn vaccineras oftast mot difteri även om sjukdomen är ovanlig i Sverige, dock kan det finnas anledning till att förnya vaccinet vid vuxen ålder. Eftersom vaccinet inte ger ett skydd i resten av livet är det viktigt att se över det ifall man ska resa någonstans där smitta kan förekomma. Har det gått 15 år senast du vaccinerade dig mot difteri? – då kan vaccinet behöva förnyas inför en resa till ett land med risk för sjukdomen.

Vilka länder behövs ett difteri-vaccin till?

Man brukar säga att smittan finns i utvecklingsländer, det är dock inte hundraprocentigt, sjukdomen finns inte i alla utvecklingsländer men den förekommer i de flesta. Dock finns det även i industriländer. Även med resor till exempelvis Indien, Filipinerna, Brasilien med mera, är det en rekommendation att se över vaccinationen för difteri.