Läkarintyg högre behörighet - medicinska diagnoser

Medical certificates for higher authorization medical diagnoses are for those who drive heavier vehicles or taxis in the profession and who have a medical diagnosis. Renewal of higher authorization is one of Legehuset's most common certificates to issue.

We have a good relationship with the Swedish Transport Agency, and everything is managed electronically. Book your medical examination in good time before your driver's license expires.

Legehuset offers a price warranty on certificates and vaccines.
Select your clinic below. 

Price list medical diagnoses

Pris: 1595kr

Vi erbjuder prisgaranti. Om du hittar ett förmånligare pris på intyg eller vaccin än vad vi erbjuder så matchar vi det.

Frequently asked questions

Common questions and answers linked to medical certificates of higher authority and medical diagnoses

For those of you with an ADHD diagnosis, certain extra requirements may be imposed before you receive a higher authorization. Specialist doctors also work at Legehuset and can assist with medical certificates of higher authority for those with an ADHD diagnosis.

Ja. Hälsodeklarationen skiljer sig om du lever med en diagnos. Se Transportstyrelsens information kring detta here.

 

Det skiljer sig. Vi hänvisar till Transportstyrelsen där du kan läsa på om sjukdomar, diagnoser och åkommor som kan tänkas påverka din körförmåga. På Legehuset kan vi bistå i att utfärda läkarintyg för följande diagnoser: ADHD, ADD samt diabetes, typ 1 & 2.

Det kan vara bra att veta att om du ska förnya din högre behörighet samtidigt som du tar läkemedel som påverkar ens körförmåga kommer att läkarens bedömning.

Följande läkemedel kan påverka läkarens bedömning:

 • Sömnmedel
 • Smärtstillande läkemedel
 • Läkemedel mot ångest
 • Läkemedel för epilepsi
 • Läkemedel mot allergier
 • Läkemedel mot hosta

I hälsodeklarationen kan du svara på vilka läkemedel du tar och vilka eventuella diagnoser/åkommor du har.

Du kan utgå ifrån att informationen här gäller övergripande. Däremot kan det finnas undantag som är viktiga att bejaka.

Om du fyller 45 år innan körkortet når sitt utgångsdatum och fick din högre behörighet innan 19:e januari samt att det är första gången du förnyar körkortet ska du skicka in ett läkarintyg

Ta kontakt med Transportstyrelsen om något av följande passar in på dig:

 • Du fyller 45 år innan ditt körkort går ut.
 • Du fick din behörighet innan den 19:e januari 2013.
 • Du förlänger ditt körkort för första gången.

Du har sannolikt fått ett brev från Transportstyrelsen som informerar dig om att det är dags att förnya ditt körkort. För dig som har högre behörighet kan det vara svårt att veta hur du ska gå tillväga. Beroende på din körkortshistorik kan processen se annorlunda ut. Ansökningsprocessen är relativt enkel och vi bistår dig under tiden med att skicka in intyget till Transportstyrelsen.

Det allra viktigaste i att förnya ditt körkort med högre behörighet är att du startar ansökningsprocessen i god tid.

Vi går igenom hur processen ser ut, vad de högre behörigheterna är för något och vilka medicinska krav som behöver uppfyllas för att du ska få förnya ditt körkort.

För att ta reda på när det för dig blir aktuellt att förnya körkortet kan du på baksidan av körkortet, i fält 11, se utgångsdatum. Detta gäller dig som tidigare förnyat ditt körkort.

För dig som inte hunnit förnyat körkortet tidigare står utgångsdatumet på körkortets framsida. Se fält 4b för utgångsdatum. Samma information står även på baksidan av körkortet.

Ha med dig att utgångsdatumet är när körkortet löper ut. Det är alltså inte det datum du förväntas påbörja ansökningsprocessen för att förnya körkortet.

Planera ansökningen i god tid till det utgångsdatum som står på antingen bak eller framsidan av ditt körkort.

Vid en sen ansökan är det tyvärr inte möjligt att fortsätta med ansökningsprocessen. Om utgångsdatumet på körkortet har löpt förbi så är ditt körkort nu ogiltigt och du behöver ta om det.

Du kommer därför av Transportstyrelsen bli ombedd betala för ett nytt körkort samt behöva visa att du uppfyller nivån för de behörigheterna du önskar ha på det nya körkortet.

Nej. Om du har missat att ansöka innan ditt utgångsdatum behöver du inte genomföra ett körprov eller kunskapsprov. Du behöver dock ansöka om ett nytt körkortstillstånd. För att det ska bli aktuellt kommer du behöva visa att du uppfyller Transportstyrelsens medicinska och personliga krav.

Innan det att du fått det nya körkortet får du inte köra något fordon som kräver högre behörighet.

Vid en ålder yngre än 45 behöver du inte skicka in ett läkarintyg.

Det du som under 45 år ska skicka in är:

Om du är över 45 år behöver du skicka in ett läkarintyg.

Du behöver även skicka in:

Ja. Blanketterna skiljer sig åt beroende på hur gammal du är, om du förnyat tidigare samt andra parametrar. Samtliga blanketter hittar du på Transportstyrelens hemsida. (länka)

Det är bra om du fyller i så mycket du kan och mäktar. Vi bistår gärna dig under processens gång men se till att ha följande blanketter i god tid till det att du påbörjar ansökningsprocessen.

 • Hälsodeklaration (länka)
 • Synintyg
 • Medical certification

Det är just yrkesförare som ofta behöver stärka att de uppfyller de medicinska kraven för högre behörigheter. Det handlar om att som yrkesförare ansvarar man för att drivmedlet man framför görs på ett säkert vis. Därför är det inte bara yrkesförare som kör tyngre fordon som behöver styrka sin hälsa, utan även till exempel taxichaufförer behöver styrka de medicinska kraven som Transportstyrelsen har.

All information om läkarintyg högre behörighet läser du här. Inför din läkarundersökning ska du ta med de blanketter från Transportstyrelsen som är nödvändiga. Glöm inte att ta med dig en giltig ID-handling.  

En läkarundersökning för läkarintyg högre behörighet inkluderar alltid:

 • Eye examination
 • Blood pressure measurement
 • Genomgång av hälsodeklaration ä

Det kan vara aktuellt för läkaren att följa upp undersökningen du genomfört med vissa kontrollfrågor. Det får du veta i ditt läkarsamtal.  

Om du har blivit dömd för rattfylleribrott eller narkotikabrott kommer det bli aktuellt att förnya ditt körkorts giltighet samt behörigheterna som är registrerade på ditt körkort. Det görs genom läkarundersökningar som då även innehåller urinprovstagning för att säkerställa att den ansökande nu är nykter.

Transportstyrelsen kommer ålägga en observationsperiod som bestäms utifrån ditt individuella fall. Under observationsperioden kommer du då träffa läkare för att genomföra prover som sedan skickas vidare till Transportstyrelsen. Detta är nödvändigt ifall du önskar bli beviljad ditt körkort.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp under din observationsperiod. Observationsperioden brukar vanligtvis sträcka sig över sex månader. Vi hjälper dig under hela observationsperioden.

Kostnaden är oftast högre då Transportstyrelsen kan kräva flertalet läkarintyg under observationsperioden. Ha detta i åtanke.

Legehuset är en vårdgivare med kontakt till de myndigheter vi samverkar med. I vår kontakt med Transportstyrelsen har vi utformat en snabb och effektiv kommunikationskanal. Intyget skickas till Transportstyrelsen digitalt så fort undersökningen är färdig.

Inför läkarundersökningen kan du skriva ut samtliga blanketter som Transportstyrelsen behöver för att behandla din ansökan. Kom även ihåg att fylla i hälsodeklarationen.

Inför undersökningen behöver du inte göra något särskilt som att undvika mat eller dryck innan.

Kom till din bokade tid – drop in tider erbjuds inte för läkarundersökningar – missar du en tid behöver du alltså boka en ny. Detta kan komma att krocka med utgångsdatumet på ditt körkort. Vi uppmanar därför alla att boka sin läkarundersökning i god tid till körkortets utgångsdatum.

Det skiljer sig från land till land. Det är dock mycket möjligt att du förväntas visa upp körkort och ett medhavt läkarintyg som styrker att du får köra det yrkesfordon du vid tillfället framför.

In need of help?

Contact us through our webpage or
call us at 010-550 26 00 to learn more about vaccination against TBE or other vaccines.