Blodprover & hälsokontroller: Vad är skillnaden?

Det är inte ovanligt att höra talas om både hälsokontroller och blodprover när det gäller att utvärdera ens hälsa. Även om det kan verka som att dessa två begrepp kan användas omväxlande, finns det faktiskt en viktig skillnad mellan dem.

Vad är en hälsokontroll?

En hälsokontroll är en allmän undersökning av en persons hälsa som kan genomföras av en läkare eller annan vårdpersonal. En hälsokontroll kan innefatta en fysisk undersökning, en frågeformulär om hälsotillstånd och medicinska historik, samt vissa tester som mäter blodtryck, kolesterolnivåer och blodsocker. Detta ger en övergripande bedömning av ens hälsa, och kan upptäcka tidiga tecken på sjukdom eller hälsoproblem som behöver ytterligare utredning.

En hälsokontroll kan också inkludera en diskussion om livsstilsförändringar och andra åtgärder som kan förbättra ens hälsa, som att sluta röka eller öka fysisk aktivitet. På Legehuset följs alla hälsokontroller upp med ett samtal om levnadsvanor baserat på det som framkommer under hälsoundersökningen.

Är blodprover är samma sak?

Ett blodprov är en medicinsk undersökning som utförs genom att ta en liten mängd blod från en persons kropp och analysera det för att bestämma värden på olika ämnen i blodet. Dessa ämnen inkluderar bland annat vitaminer, mineraler, hormoner, antikroppar, enzymer. Blodprov kan också mäta antalet blodceller och andra celler som finns i blodet.

Blodprov kan användas för att diagnostisera sjukdomar, övervaka hälsotillstånd och effektiviteten av behandlingar, och utvärdera risk för vissa hälsoproblem. Till exempel kan ett blodprov mäta nivåerna av glukos i blodet för att diagnostisera diabetes, eller mäta nivåerna av vissa proteiner för att upptäcka tecken på hjärtsjukdom.

Skillnaden mellan hälsokontroller och blodprover

Skillnaden mellan en hälsokontroll och ett blodprov är att en hälsokontroll är en övergripande undersökning av en persons hälsa. Ett blodprov är en specifik medicinsk undersökning som utförs för att mäta nivåerna av vissa ämnen i blodet. En hälsokontroll kan inkludera ett blodprov som en del av en mer omfattande undersökning, men det är inte nödvändigtvis fallet.

En hälsokontroll kan ge en bred bedömning av ens hälsa och kan upptäcka tidiga tecken på sjukdom. Blodprov är mer inriktat på att mäta nivåerna av specifika ämnen i blodet för att diagnostisera sjukdomar eller övervaka hälsotillståndet.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan sägas att både hälsokontroller och blodprover har viktiga roller att spela i vår hälsa, men de är två olika saker. Hälsokontroller är en bedömning av vår allmänna hälsa och kan omfatta olika tester och undersökningar. Blodprover är däremot en specifik typ av test som undersöker blodet och dess olika komponenter.

Legehuset & förebyggande vård

På Legehuset erbjuder vi två olika paket för hälsokontroller. Dessa kan du läsa mer om samt boka tid för här på någon av våra mottagningar i Stockholm, Göteborg, Örebro eller Linköping.

Vi erbjuder även blodprover för dig som är nyfiken kring ett specifikt område i din hälsa och vill veta mer. Läs om vilka blodprover vi erbjuder här.