Hälsokoll på Legehuset

Hälsokoll – Ta reda på hur kroppen mår

En hälsokoll är en allmän undersökning som ger dig svar på hur din kropp mår utifrån hälsomarkörer. Provsvaren ger en bild av hur du mår just nu, hur du kan komma att må, och hur du påverkar detta genom dina levnadsvanor.

På Legehuset erbjuder vi olika omfattning på Hälsokollen. I den här får du reda på vilka markörer som undersöks och vad dessa markörer ger för information om din hälsa.

Hälsokoll – Undersökningen

Undersökningen genomförs av sjukvårdspersonal. För att ge så precis och saklig undersökning har vi delat upp paketeringen i kön och ålder.

Beroende på om du är över eller under 50 och beroende på om du är biologiskt man eller kvinna anpassas undersökningen utefter dessa differenser.

De olika markörerna som undersöks delas in i olika områden.

Följande områden undersöks:

  • Cardiovascular
  • Thyroid gland
  • Diabetes
  • Vitamins and minerals
  • Liver
  • Kidneys
  • Blood status
  • Inflammation
  • Man
  • Kvinna

Fördelat på dessa områden undersöks flera markörer i respektive område. Nedanför går vi igenom vad samtliga områden ger för information om din hälsa.

Cardiovascular

I detta område undersöks blodets nivåer av kolesterol samt olika typer av lipoproteiner.

Dessa markörer ger information om hur hög risken är för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Thyroid gland

Ämnesomsättningen regleras av sköldkörteln. Sköldkörtelproblematik kan leda till hormonrubbningar. Tidig upptäckt av sådana rubbningar ökar chansen för en lyckad behandling. Sköldkörteln är ett organ som ligger under ens struphuvud på framsidan halsen.

Här undersöks markörer som ger information om hur mycket blodsocker som finns i blodet. Med information kring detta kan de som är i riskzon för att utveckla diabetes göra ändringar i sina levnadsvanor och på så vis förebygga diabetes typ 2.

Vitamins and minerals

I detta område undersöks markörer som ger information kring hur kroppens vitamindepåer ser ut. Kroppen behöver näringsämnen som vitaminer och mineraler för att förebygga trötthet, magbesvär, muskel- och ledvärk bland annat. Vid ett minskat upptag av vitaminer och mineraler kan kroppens yttre ändras.

Trötthet och energilöshet syns genom att ögonen sjunker in lite och det är inte ovanligt att få mörka ringar eller rent av synrubbningar om kroppens vitamindepåer är uttömda.

Liver

I levern bildas det ämnen som är viktiga för att matsmätlningen ska fungera väl. I levern lagras även de ämnen som kroppen får in genom kost och annat för att se till att dessa distribueras ut i blodomloppet.

Levern har även funktioner som bistår andra organ i kroppen. Exempelvis bistår levern bukspottskörteln i regleringen av blodsocker i blodomloppet.

Kidneys

Att undersöka hälsomarkörer i njurarna görs för att ta reda på hur njurarna hanterar vattenbalansen i kroppen, restprodukter då njurarna filtrerar bort dessa, samt om njurarna påverkar blodtrycket.

En hälsokoll brukar allt som oftast inkludera provsvar som ger information kring njurvärden då dessa markörer ger en bra inblick i ens övergripande hälsa som helhet.

Blood status

Blodstatus undersöker markörer i blodomloppet och vad dessa kan ge för information om ens blodstatus. I blodstatus undersöks vita och röda blodkroppar samt blodplättar och hemoglobin.

Dessa markörer kan ge svar på symtom som trötthet, försvagat immunförsvar och om du varit andfådd på sistone utan att veta vad det kan bero på.

Inflammation

Att ta inflammationsvärde grös för att utesluta eller bekräfta en inflammation. Ifall inflammationsvärdena är högre än vad de normalt ska vara är det möjligt att kroppen kämpar mot en odiagnosticerad inflammation.

Dessa områden utgör alltså den övergripande hälsokollen. Det är samma områden som undersöks oavsett vilken typ av hälsokoll du väljer hos oss. Det som skiljer sig mellan Hälsokoll Standard och Hälsokoll Premium är antalet markörer som undersöks.

Legehusets Hälsokoll – En unik prägel  

Efter att du genomfört en hälsokoll undersökning på någon av våra kliniker behöver du bokas in för ett läkarsamtal. En undersökning som baseras på blodanalys saknar den kompetens som läkaren bidrar med.

Under läkarsamtalet får du vägledning i hur du konkret ska gå tillväga för att ändra eller bibehålla värdena som framkommit under din hälsokoll. Läkaren skapar tillsammans med dig en väg fram där dina levnadsvanor är direkt förankrade i din hälsa.

Att Legehuset valt att paketera vår Hälsokoll som så är inte utan anledning. Läkarsamtalet är enligt forskning den avgörande komponenten i en hälsokontroll. Utan uppföljning och vägledning är det svårt den som fått undersökning utförd på sig att ändra de levnadsvanor som är nödvändiga för ett hälsosamt liv. Läs mer i den senaste Hjärt och Lung rapporterna från Hjärt- och lungfonden.

Efter din Hälsokoll

Beroende på vilka svar din undersökning ger kan det bli aktuellt att gå vidare till specialistvården. Vid upptäckt av något som en specialistläkare behöver titta närmare på får du hjälp av vår personal. Vi ser till att du kommer fram till rätt område inom vården.

Om undersökningen visar att du via levnadsvanor kan ändra din hälsa till att bli mer hälsosam så får du hjälp av vår personal i hur du ska bemöta detta.

I de bästa av fallen hittar läkarundersökningen inte något avvikande. För många är det skönt att höra att inget avvikande framträdit under undersökningen, men de flesta anser att informationen de får om sin kropp och hälsa ändå är av värde för att ibland jämföra med tidigare värden då hälsan möjlitgvis inte var lika stark.

Det finns många skäl att göra hälsokontroll. Att förebygga ohälsa är ett av skälen, men inte det enda. Läs mer om Hälsokollen och boka din tid här.