Hälsokontroll- en inve

Hälsokontroll – En investering i din hälsa

Att ta hand om din hälsa är avgörande för att leva ett lyckligt och produktivt liv. En hälsokontroll är ett viktigt verktyg för att få en uppfattning om hur det står till med din hälsa. I denna artikel kommer vi att diskutera hälsokontroller, vad de innebär, varför de är viktiga och hur du kan genomföra en.

Vad är en hälsokontroll?

En hälsokontroll är en medicinsk undersökning som genomförs av en läkare eller sjuksköterska för att bedöma din allmänna hälsa. Det kan innefatta en fysisk undersökning, blodprov, urinprov och andra tester som utförs för att bedöma dina kroppsfunktioner och upptäcka eventuella hälsoproblem.

Varför är hälsokontroller viktig?

En hälsokontroll kan hjälpa dig att upptäcka potentiella hälsoproblem tidigt, innan de utvecklas till allvarliga sjukdomar. Det kan också hjälpa dig att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande.Undersökningen kan identifiera faktorer som kan påverka din hälsa negativt, exempelvis dåliga matvanor eller bristande motion.

Att genomföra en hälsokontroll ger dig en konkret inblick i hur din livsstil påverkar din hälsa. Efter undersökning har du möjligheten att förändra eller förstärka de vanor som framlett ditt hälsotillstånd.

Vem bör genomföra en hälsokontroll?

Frekvensen av hälsokontroller kan variera beroende på din ålder, kön, livsstil och hälsotillstånd. En hälsokontroll gynnar alla, oavsett förutsättningar. Kunskap om sig själv och sin hälsa är väsentligt för ett gott liv och makten att förändra sin hälsa fås genom kunskap om sin hälsa.

Personer som har en familjehistoria av vissa sjukdomar, såsom diabetes eller hjärtsjukdomar, eller som har andra riskfaktorer, såsom rökning eller högt blodtryck, kan med fördel genomföra hälsokontroller oftare.

Hur genomförs en hälsokontroll?

På Legeheuset genomförs undersökningen digifysiskt. Det första steget är att boka en tid via vår hemsida eller via vår kundtjänst på telefonnummer 010 550 26 00. Tryck här för att se lediga tider.

Under själva undersökningen kommer läkaren eller sjuksköterskan att bedöma din allmänna hälsa genom att genomföra den fysiska undersökningen.

Du kan också behöva lämna blodprov eller urinprov för att bedöma dina kroppsfunktioner och upptäcka eventuella hälsoproblem. Beroende på vilken omfattning du valt tas fler eller färre prover.

Vad händer efter en hälsokontroll?

Efter en hälsokontroll kommer läkaren eller sjuksköterskan att diskutera resultaten med dig och ge dig råd om hur du kan förbättra din hälsa. Det är en av de mest avgörande momenten. Detta eftersom det är under uppföljningen som du får verktyg att förändra dina förutsättningar för hälsan. Om några hälsoproblem upptäcks under undersökningen, kan du behöva genomföra ytterligare tester eller undersökningar.

Preventiv vård hos Legehuset

Att genomföra en hälsokontroll är en viktig investering i din hälsa. Genom att identifiera eventuella hälsoproblem tidigt kan du ta nödvändiga åtgärder för att förhindra att de utvecklas till allvarliga sjukdomar. En hälsokontroll kan också hjälpa dig att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande genom att identifiera faktorer som kan påverka din hälsa.

I uppföljningssamtalet med läkaren efter att undersökningen genomförts får du vägledning och verktyg till att göra förändringar i din hälsa.

Du kan boka en hälsokontroll på någon av våra mottagningar i Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro.