Influensan 2022

Influensan – så undviker du årets influensa

Varje år sprids den årliga influensan. Under de senaste två åren har influensan hamnat i skymundan på grund av Covid-19 pandemin. I den här artikeln ger vi råd för hur du effektivt förebyggar att bli smittad.

Vad är influensan?

Influensa är en luftvägsinfektion. Den sprids via virus och finns i fyra olika varianter. Varianterna delas in i bokstavsordning och det är främst A som orsakar smittspridning bland människor. Inför varje säsong av den årliga influensan tar WHO beslut om vilka varianter årets vaccin ska ge starkast skydd mot.

Hur sprids influensan?

Influensan sprids genom droppsmitta. Viruspartiklar sprids när vi nyser, hostar eller handskas med en snuva. Viruspartiklarna överlever även utifrån kroppen och lägger sig då på kontaktytor och infekterar sedan andra som kommer i kontakt med dessa ytor.

Inkubationstiden för influensa kan vara mellan 1–4 dagar. Viruset sprids även under inkubationstiden, varav det är viktigt att bejaka

Hur förebygger jag influensan?

Influensan kan förebyggas med enkla smittförebyggande åtgärder. Det bästa skyddet får vi av att vaccinera oss. Följande smittförebyggande åtgärder är dock bra att tillämpa, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Hur du undviker influensan

 • Tvätta dina händer regelbundet.
 • Rör ej ansiktet med orena händer.
 • Undvik symtomatiska människor.
 • Undvik större folksamlingar.
 • Försök att inte ta i hand under influensasäsongen.

Om du är sjuk ska du följa dessa råd för att minska risken att smitta andra

 • Tvätta händerna och applicera även handsprit
 • Nys i armvecket
 • Stanna hemma från arbetet minst 48 timmar från att du är symtomfri
 • Tillämpa hemkarantän om möjligt för att undvika att smitta andra

Om du är sjuk i influensa bör du undvika att gå till vårdcentral. Kontakta vården ifall:

 • Du har svårt att andas
 • Du känner av smärta i bröstet
 • Har svårt att svälja eller är uttorkad
 • Torr i mun samt kissar mycket
 • Du kräks mycket.

Om du tillhör riskgrupp bör du inte vänta med att kontakta vården ifall du känner att infektionen inte ger sig.

Influensa och covid 19

Influensa och covid-19 är luftvägsinfektioner båda två. För allmänheten kan det vara svårt att urskilja symtomen.

Covid-19 symtom  

 • Fever
 • Andnöd
 • Torrhosta
 • Smärta och värk
 • Fatigue
 • Halsont
 • Diarré
 • Rinnande näsa
 • Nysningar
 • Headache

Influensa symtom

 • Fever
 • Torrhosta
 • Smärta och värk
 • Fatigue
 • Halsont
 • Diarré
 • Rinnande näsa
 • Headache

Har Covid-19 andra symtom än influensa?

Symtomen är alltså snarlika och det kan vara nästintill omöjligt att veta vilken av infektionerna kroppen insjuknat i utan provtagning. Av ovanstående symtom så är det alltså Covid-19 som kan leda till andnöd samt nysningar medan influensan vanligtvis inte ger upphov till dessa symtom.

Därför upplever vi säsongsinfluensan som tuffare i år

De senaste två åren har alla världens länder haft någon form av restriktioner på grund av Covid-19 pandemin. Flera känner att de upplevt sin värsta förkylning någonsin. Chansen är att det faktiskt är förkylning och inte influensa som många drabbats av under hösten. Detta eftersom restriktionerna minskat risken för att insjukna i den vanliga förkylningen och nu när restriktionerna släppts så ökar risken för att bli sjuk i förkylning.

Förkylning är oftast mild men symtomen kan begränsa ens förmåga rejält.

Om du har blivit sjuk i en förkylning är det bra att:

 • Vila aktivt
 • Drick mycket vatten
 • Ta en halstablett för att lindra
 • Använd nässpray vid täppt näsa
 • Paracetamol och Ibuprofen kan lindra svåra förkylningar.

Vaccination mot influensa

I Region Stockholm är vaccinationen kostandfri för människor som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp. I övriga delar av landet kostar vaccinationen 245 kronor när du besöker oss.

För dig som behöver boka en tid i Region Stockholm kan du göra det här.

För dig som bor i Västragötalandsregionen kan du boka en tid här.

För dig som bor i Linköping kan du boka en tid här.