TBE

TBE vaccin – 5 skäl till att du bör vaccinera dig inför årets fästingsäsong

Årets fästingsäsong är igång. I Sverige har fästingens utbredningsområde vuxit under det senaste årtiondet. Fästingen kan bära på viruset TBE (Tick born encephalitis). TBE kan leda till hjärninflammation/hjärninfektion och är en allvarlig sjukdom som sprids via fästingar. Det finns inget botemedel mot TBE men det går att vaccinera sig mot det.

Fästingsäsongen startar nu under mars och kan hålla på till november/december beroende på vädret.

Vi listar fem skäl till att du bör vaccinera dig.

Förra årets TBE rekord

Varje år förs statistik kring det totala antalet TBE- fall i Sverige. Förra året slogs rekord i antal insjuknande människor. Antalet TBE-fall var nära 500. Ökningen kan inte enbart förklaras med att allmänheten rest mindre under pandemin. Mellan 2010 och 2021 har antalet TBE- fall dubblerats. Det är alltså en markant ökning och inte enbart en effekt av att fler valt att vara hemma. Det kan bero på flera faktorer. Forskare tror att en bidragande orsak är en ökning av de värddjur som fästingar parasiterar på, vilket kan förklaras genom, bland annat, klimatförändringar.

Lång säsong

Klimatförändringarna märks överallt i världen. Många djurs livscykel styrs av klimatet och rubbningar kan därför leda till konsekvenser. För fästingen innebär höjda temperaturer en längre säsong. Fästingen gillar fukt och trivs ute redan vid fem plusgrader. Fästingsäsongen kan därför pågå så länge det är milt väder och är som intensivast från april till juni.

Skydd redan vid första dosen

Grundvaccinationen består av tre doser. Vidare behöver du ta en boosterdos efter tre år för att uppnå ett fullgott skydd. Sedan behöver man ta en boosterdos vart femte år för att bibehålla skyddet. Du får ett gott skydd redan efter de första doserna.

Inget botemedel

Det finns idag inget botemedel mot TBE. Vid insjuknande kommer personen alltså att genomlida sjukdomen. Majoriteten av smittade utvecklar influensaliknande symtom av TBE. Det kan vara något av följande:

 • Fever
 • Muskelvärk
 • Headache

En tredjedel av TBE smitta en hjärninfektion eller hjärninflammation. Av de som utvecklar någon av dessa utvecklar ungefär 40% långvariga och, mindre vanligt, livslånga besvär. Symptomen är lika de första symptomen men oftast mer intensivare och det är även vanligt att känna av något av följande:

 • Fatigue
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt hörsel
 • Balansstörningar

Fler högriskområden

Värddjur, ofta däggdjur eller fåglar, migrerar ofta med fästingar som parasiterar. Det leder till att fästingens utbredningsområde ökar. De senaste årtionden har fästingen hittats allt längre in i Sverige och dessutom har en till art av fästing upptäckts alltmer i svensk natur – Taigafästingen. Taigafästingens utbredningsområde är i Sibirien och östra Europa och forskare tror att den spridit sig till Sverige just genom andra migrerande värddjur. Taigafästingen kan bära på en, för människan, farligare variant av TBE. Det går lika bra att ta samma vaccin – det ger ett fullgott skydd även mot Taigafästingens TBE.

Grundvaccination för TBE – Dosintervall

 • Dos 1 – Dos 1 kan du ta när det passar dig. Du får ett visst skydd redan av första dosen.
 • Dos 2 – Dos 2 ska tas inom 1 – 3 månader efter dos 1. När dos 2 getts har nio av tio antikroppar mot TBE.
 • Dos 3 – Tas 5-12 månader efter andra dosen. 95 % av vaccinerade personer får ett fullgott skydd efter dos 3.
 • Påfyllnadsdos behöver tas vart tredje år efter dos tre för att bibehålla ett fullgott skydd.