Physical examination

Physical Examination

Keep track of your health and detect any abnormalities through a health check. Our health checks are carefully developed by doctors and provide a clear insight into how your body feels on the inside. We have several different packages to choose from. 

An investment in health and well-being

Legehuset is one of Sweden's fastest growing care providers and a clear goal for us is to inform about the importance of preventive care. * Our clinics and mobile units are located in 20 different places. Accessibility makes healthcare easy. Visit us near you and we can help you with your needs in your hometown. Your health is always a worthwhile investment.  

Our Physical Examinations

Our physical examination is based on giving you a comprehensive review of your various organ systems so that you can discover abnormal findings or illnesses at an early stage. The physical examination includes everything below, including blood sampling. Furthermore, the check-up consists of a doctor's visit where the doctor explains all the results for you. Finally, you are given the results for your keeping.

Med Hälsokoll Standard får du en överblick på hur du mår på insidan. I dessa tester utvärderas viktiga värden för att upptäcka eventuella avvikelser. Undersökningen inkluderar blodprov som analyserar 45 olika markörer som genomsyrar ett flertal hälsoområden.

Utöver detta utför våra sjuksköterskor följande fysiska parametrar: Blodtryck, Puls, Syresättning, Vikt/Längd, (BMI, Skelettmuskelprocent, Kroppsfettprocent, Visceralt fett, ämnesomsättning).

Hälsokollen anpassas utifrån ålder och kön, se specifikation på markörer nedan. 

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider,   

Sköldkörteln: TSH, T4 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler:Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 

Blodstatus:Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

Inflammation:hs-CRP, SR 

Other: Testosteron

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other: Testosteron, PSA 

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4. T3 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other: T3

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4. T3 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other:  T3, Östradiol 

Physical examination Premium

Book
3995 sek
Stora hälsokontrollen omfattar över 55+ olika markörer som analyserar viktiga hälsoområden.
Book

Med Hälsokoll Premium får du en omfattande undersökning på hur du mår på insidan. I dessa tester utvärderas många viktiga värden för att upptäcka eventuella avvikelser. Undersökningen inkluderar blodprov som analyserar 55+ olika markörer som genomsyrar ett flertal hälsoområden 

Utöver detta utför våra sjuksköterskor följande fysiska parametrar: Blodtryck, Puls, Syresättning, Vikt/Längd (BMI, Skelettmuskelprocent, Kroppsfettprocent, Visceralt fett, ämnesomsättning). EKG, Lungspirometri, Urinprov, Avföringsprov, hörselundersökning, synundersökning. 

Hälsokollen anpassas utifrån ålder och kön, se specifikation på markörer nedan. 

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Enzymer: Kreatininkinas, Amylas 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other: Testosteron  

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider
 Sköldkörteln: TSH, T4 
Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 
Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Enzymer: Kreatininkinas, Amylas 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 

B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other: Testosteron, PSA

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4. T3 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 

Enzymer: Kreatininkinas, Amylas 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other:  T3 

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   

Sköldkörteln: TSH, T4. T3 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & Mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink  Enzymer: Kreatininkinas, Amylas 

Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 

Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 

Inflammation: hs-CRP, SR 

Other:  FSH, Östradiol

Cancer check up- Available soon

Blood Check Up
Read more

Hälsokollens innehåll – information

Hjärt- och Kärl

Genom att ta reda på blodets nivåer av kolesterol (fett) och olika typer av lipoproteiner, så får du information om din risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Sköldkörtel

Ämnesomsättningen kontrolleras av Sköldkörtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Genom att ta reda på nivåerna kan man tidigt upptäcka sköldkörtelrubbningar.

Diabetes

Genom att ta reda på blodets nivåer av blodsocker kan du i förebyggande syfte motverka att drabbas av diabetes. Enklare livsstilsförändringar så som att utöva fysisk aktivitet regelbundet och äta hälsosamt gör att blodsockernivån är under kontroll.

Vitaminer och Mineraler

Om du inte får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler syns det på ditt yttre mående, som exempelvis utökad trötthet, orolig mage, diverse muskel- och ledvärk samt synrubbningar. Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som man får via varierad kost.

Lever

Levern bildar ämnen som behövs för matsmältningen, t.ex. kolesterol och galla. Levern lagrar socker, fett och vitaminer och järn. Levern hjälper bukspottkörteln att reglera blodsockernivån och tar hand om gifter som har kommit in i kroppen. Genom så kallad leverfunktionstest tar du reda på hur din lever mår.

Njurar

Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen, s.k. restprodukter. Njurarna reglerar även vattenbalansen och blodtrycket i kroppen. Genom att kontrollera dina njurvärden får du reda på värdefull information om deras tillstånd.

Blodstatus

Via detta test får du reda på hur dina vita- samt röda blodkroppar mår och därtill tillkommer blodplättar och hemoglobin. Är du ofta yr, trött eller andfådd kan det bero på t.ex. blodbrist. Du får även en indikation på ditt immunförvars funktion.

Inflammation

Har du en akut eller en kronisk inflammation i kroppen? Genom detta test får du reda på denna information.

Frequently asked questions

Frequently asked questions and answers connected to Vårdbussen and our physical examinations.

Ta med giltig legitimation 

Hälsokollen tas helst före kl 10.00.  

Undvik gärna träning innan blodprovtagning då det kan påverka analysen 

Samtliga hälsokoll tas på fastande mage, därav inget matintag ca 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te utan tillsatser av socker och mjölk går bra. 

Undvik fet mat och alkohol dagen innan din provtagning.  

Undvik följande läkemedel innan provtagning: järnmedicin, NSAID, sköldkörtelläkemedel. Man bör avsluta ev antibiotikabehandling. 

Before your physical examination: Don't eat after 10:00 PM the night before the examination. You can drink water on the morning of the examination, but limit it to 1 or 2 glasses.
Avoid cigarrettes and other forms of tobacco.

Do take the medication/s you are currently on, unless other instructions are provided.
 

In need of help?

Contact Us

Contact us gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra hälsokontroller eller våra andra tjänster.