Analysis of blood sample

Vitamine check-up

Järnbrist

Symptom som trötthet, yrsel och hjärtklappningar är relaterade till järnbristanemi. Via prov kan du se dina järnnivåer och eventuell järnbrist.

D-Vitaminbrist

Vid utökad trötthet, energilöshet och nedstämdhet är det värt att kontrollera kroppens nivåer av D-vitamin. Brist på D-vitamin kan öka ovan nämnda symptom.

Vitaminer & Mineraler

För att kroppen ska fungera väl är det nödvändigt med rätt depåer av vitaminer och mineraler, särskilt för immunförsvaret. Via testet kan du se dina nivåer.

Our Services

Contact Us

LEGEHUSET_IMG_CONTACT