Influensavaccin - Stockholm, Göteborg & Partille

Influensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperna men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk. Har du pågående symptom och vill testa dig? Besök då vår drive-in station, klicka här mer för info.

PRIS: 245 kr

Time required: 15min

Kostnadsfri vaccinering för dig som är över 65 år eller i riskgrupp.

Risk groups and people who are 65 years or older can get the flu vaccine free of charge from the 9th of November, 2021. This only applies to our clinics in Stockholm. Below is a list of examples of people who are included in the risk group:

 • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 • Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Instabil Diabetes Mellitus
 • Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
 • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Flerfunktionshinder hos barn

Gravida

Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 16, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

For others, the vaccination costs 245:-

Vad är skillnaden mellan Influensa och Covid-19?

Symptomen för den årliga influensan och Covid-19 är snarlika och det kan vara svårt att veta vad man har drabbats av. Båda infektionerna sprids via kontaktsmitta och dropsmitta. Vanligtvis får du symptom som feber, torrhosta och trötthet vid både influensa och Covid-19. För att enklare kunna avgöra vad du drabbats av så har vi listat de vanligaste symptomen för respektive infektion nedan.   

Influensa – Symptom

It usually takes 1-4 days from being infected until you feel symptoms. Typical flu symptoms are: 

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta  
 • Trötthet
 • Frusen
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk

Covid-19 – Symptom

Symptomen skiljer sig mycket från person till person. En del drabbas utan att märka det och en del kan bli svårt sjuka och behöva vård på sjukhus. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta    
 • Andningspåverkan/Svårare att andas
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Nedsatt smak- och luktsinne
 • illamående

Har vaccin mot influensa några biverkningar?

Det förekommer milda biverkningar i samband med alla vaccinationer. Dessa är rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområdet. Viktigt att notera är att vaccin i de flesta fall är baserat på äggprotein, äggallergiker ombeds rådfråga någon av våra läkare som alltid är på plats innan vaccinering mot influensa för att undvika allergisk reaktion.

Contact Us

LEGEHUSET_IMG_CONTACT