fbpx

Gammaglobulin

Globulin är något som finns i blodet och det har en väldigt viktig roll för att hjälpa immunförsvaret. I det vardagliga språket kallas detta för antikroppar, dessa har då ett flertal olika användningsområden.

 Vad används gammaglobulin till?

Gammaglobulin är inget man kan kalla för ett vaccin utan det är bara ett sätt att bidra till färdiga antikroppar mot just hepatit A i detta fall. Gammaglobulinet ger ett grundligt skydd mot hepatit A men det varar bara i ungefär 6–8 veckor. Det är just därför det är bättre att vaccinera sig för att få ett fullt skydd. På så sätt kan immunförsvaret bilda egna antikroppar och i sin tur leda till ett säkrare skydd.

Har gammaglobulin några biverkningar?

Tillskillnad från andra vaccin som injekteras på överarmen, så injekteras gammaglobulin högre upp på skinkan. Biverkningarna liknar andra vaccin, det vill säga ömhet och smärta kring injektionsområdet. Andra biverkningar som är vanligt förekomna är även feber och huvudvärk.