fbpx

Hepatit B

Vuxen: ............... 420kr
Barn: .................. 390kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Denna virussjukdom är släkt med hepatit A, men till skillnad från hepatit A så smittar inte hepatit B lika lätt. Smittspridning förekommer genom blod eller kroppsvätskor. Exempelvis överförs smittan genom nålar från en smittad person till en frisk person, då nålen inte blivit desinficerad på rätt sätt. Smittan kan även överföras genom sexuellt umgänge.

Symptom för hepatit B: 

Till skillnad från hepatit A kan man bara bli smittad av hepatit B en gång. Symptomen på både sjukdomarna liknar dock varandra, det kan förkomma feber, huvudvärk, ledvärk, gulaktig utseende på huden och även illamående. Hepatit B anses inte som farlig utan mer som en jobbig sjukdom, dock finns det vissa fall då sjukdomen kan vara kronisk. Vaccination mot hepatit B finns tillgängligt för både barn och vuxna.

När behövs hepatit B-vaccination?

Eftersom hepatit A och hepatit B är besläktade brukar de flesta vaccinera sig mot båda sjukdomarna, då kan man ta både vaccinerna i en så kallad kombinationsvaccin. Detta betyder då att både hepatit A och B tillkommer i en spruta.
Vaccination behövs vid utlandsresor till länder med smittrisk, Asien, Sydamerika och Afrika är de vanligaste delarna av världen där vaccination kan behövas. I Sverige är det väldigt ovanligt att bli smittad med hepatit B.

Har vaccin mot hepatit B några biverkningar?

Milda biverkningar förekommer såsom svullnad, rodnad och irritation runt injektionsområdet, detta försvinner dock av sig självt inom några dagar. Biverkningar som huvudvärk eller feber är ovanligare och även de går över snabbt. Det är extremt ovanligt med allvarligare reaktioner på vaccinet.