Integritetspolicy (GDPR)​

Integritetspolicy (GDPR)

Företagsinfo:

Legehuset behandlar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig.

Legehuset AB, organisationsnummer 559250-0929
Box 84
164 28 Kista
Sverige

Priser
Alla priser anges i Svenska kronor (SEK). 

Betalning
Betalning sker endast genom betalkort.

Bokning
Observera att man inte har ångerrätt när man bokat tid och ej avbokat tiden minst 24 timmar innan besöket. När du accepterar våra villkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller vid avbokning när det är mindre 24 timmar innan ditt besök. Meddelar ni oss mindre än 24 timmar innan bokat tid kommer vi behöva debitera er 50% av behandlingen. För att avboka maila oss på, [email protected]

Vilka personuppgifter samlas in
Som kund hos Legehuset samlar vi in namn, telefonnummer, e-mailadress, personnummer samt vid utskrift av reseintyg även passnummer. Vi samlar även in uppgifter om din hälsa och dina vaccinationer.

Varför samlas personuppgifterna in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna:

 • För att ta emot och bearbeta din bokning.
 • För att ta emot och bearbeta era uppgifter och eventuellt skriva ut recept eller intyg till dig.
 • För att ge medicinsk rådgivning och behandling.
 • För att skicka dig sms-aviseringar
 • För att hantera eventuella återbetalningar
 • För att lagra dina journaluppgifter enligt gällande lagstadgade krav.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna
Legehuset AB behandlar kundernas personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR), (EU 2016/679).

Legehuset AB har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.

Genom att godkänna köpevillkoren samtycker du att erhålla SMS skickat till ditt mobilnummer och e-postadress när du har bokat din tid för provtagning, när ditt intyg har utfärdats, erhåller kopia av intyget samt annan relevant kommunikation mellan dig och Legehuset

Våra intyg, provsvar samt andra personliga uppgifter relaterat till ert besök skicka via en GDPR-säkrad e-postklient.

Skydd av dina personuppgifter
Legehuset AB har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur dina uppgifter skyddas, kontakta oss på [email protected]

Dina rättigheter som kund
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Legehuset på [email protected]. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rä Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Legehusets berättigade intressen.

Vid frågor kopplade till anhörigas journaler, med undantag för minderåriga barn som ni är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut personuppgifterna.

Vi följer Patientdatalagen för journalföring. Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.  

Kakor (cookies)

På den här webbplatsen använder vi kakor eller cookies, det betyder att små filer med information om ditt besök skapas och lagras i din webbläsare. Det är för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och se hur den används.

Vi kan använda oss av så kallade tredjepartscookies på hemsidan, dessa används för att samla information för annonsering så att marknadsföringen ska bli så relevant som möjligt. En sådan cookie kommer från någon annan än oss t.ex. en teknikfirma för annonsering, exempelvis Facebook. En annonsfirma kan placera ut annonser eller statistiktjänster som kartlägger användarnas surfvanor på olika webbplatser. Dina surfvanor kan därför potentiellt kartläggas på alla webbplatser som använder sig av samma annons- eller statistiktjänst om du godkänner cookies på dessa sidor. Läs mer om cookies på legehuset.se här.

Synpunkter och Klagomål
Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.