fbpx

Kikhosta

Pris: .................... 430kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Kikhosta är vanligare bland barn än vuxna, dock är det inte omöjligt att även vuxna blir sjuka då detta är en smittsam sjukdom. De allra flesta barn är vaccinerade mot kikhosta. För det mesta brukar kikhostan inte behöva någon behandling utan det går över av sig själv, dock kan det vara farligt för spädbarn och sjukhusbehandling kan bli nödvändigt. Symptomen för sjukdomen är bland annat en långvarig och svår hosta, oftast brukar symptomen hos barn vara som en vanlig förkylning där de kan känna bland annat feber och halsont.

När sjukdomen pågått i ungefär en vecka med intensiv hosta övergår det till ett segt slem som ger svårigheter med andningen. I detta stadium kan man höra ett pipande ljud vid inandning av barnet, detta kallas för kikning vilket har gett grunden till sjukdomens namn.
Den bakterien som orsakar sjukdomen fäster sig på olika vävnader i luftvägarna och tillväxer. Den smittade kan då föra över smittan via så kallad droppsmitta när denne hostar med tanke på att smittan finns i luftvägarna.

När sker vaccinering mot kikhosta?

Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i dagsläget men har funnits sedan 1954 i Sverige. Barn i förskoleålder kan vara närvarande i olika barnomsorg ifall de har ett bra allmäntillstånd. De vuxna i omgivningen såsom personal och föräldrar bör ha koll på att det finns en risk för smitta, då är det särskilt viktigt att upplysa de som har syskon som är under ett år. Från 1996 erbjuds vaccination för spädbarn när de är tre, fem och tolv månader gamla, vid fem-sex ålder och även 14-16 åldern tillkommer även en påfyllnadsdos (barn som är födda från 2002)

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Eftersom vaccination mot kikhosta har funnits en längre period har den utvecklats en del de senare åren. Under 1996 infördes ett nytt vaccin så kallad acellulära (cellfria), detta innebär då att vaccinen har en minskad risk för biverkningar. Trots detta kan det förekomma kortvariga och lätta biverkningar såsom rodnad kring stickstället, klåda, ömhet och svullnad. Dock kan det även uppstå biverkningar som illamående, sjukdomskänsla, huvudvärk och feber av vaccinationen.