fbpx

Lunginflammation

Pris: .. SEK 430 / SEK 870
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Det är många olika orsaker till att man kan bli drabbad av lunginflammation, i första hand är orsaken antingen bakterier eller virus. Pneumokocker bakterien är den främsta orsaken till lunginflammation, denna bakterie finns i olika varianter. Vaccinering mot olika pneumokocker bakterier finns tillgängliga och majoriteten av barn har vaccinerats mot det då det numera ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet. Dock är vaccineringen inte ett 100 procentigt skydd just för att lunginflammation kan orsakas av olika typer av bakterier och virus.

När behövs vaccinering mot lunginflammation?

Utöver pneumokocker kan virus också vara orsaken till lunginflammation, så som det årliga influensaviruset. Ju äldre man blir desto större risk löper man av att drabbas av lunginflammation därför rekommenderas det starkt att vaccinera sig mot influensa men även pneumokocker om man är 65+ år. Personer med nedsatt immunförsvar löper även större risk av att drabbas. Årligen kan det erbjudas kostnadsfri vaccinering för personer inom olika riskgrupper, detta skiljer sig dock åt mellan varje landsting

Har vaccin mot lunginflammation några biverkningar?

Allvarliga biverkningar från detta vaccin är väldigt ovanligt. Det som kan förekomma är trötthet, brist på aptit eller feber, detta drabbar inte alla och anses som mer ovanliga. Mildare biverkningar förekommer i form av ömhet, svullnad och klåda kring injektionsområdet.