fbpx

Meningokocker

Pris: .................... 790kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Meningokocker kan orsaka hjärnhinneinflammation och består av en grupp bakterier. De som drabbas mer av sjukdomen är unga vuxna och barn i ung ålder. Symptomen när sjukdomen inträffar är likt influensa och är vanligast att få under vintern. Meningokock kan vara väldigt allvarlig och ibland även leda till dödsfall. 

Det finns en allvarligare form som utmärks av ett sjunkande blodtryck och blodförgiftning med hudblödningar. Idag har man lyckats identifiera 13 olika grupper av meningokocker, bland annat grupperna W-135, A, B, C, X och Y sjukdomsframkallande. Dessa bakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation genom blodbanorna vilket i sin tur leder bakterierna till hjärnhinnorna. Om sjukdomen inträffar är det möjligt att behandla den men antibiotika. Det går även att vaccinera sig mot en del bakteriegrupper inom meningokocker.

När behövs vaccinering mot meningokocker?

I Sverige är sjukdomen ovanlig men vissa fall kan inträffas oregelbundet. Rapporter för ett större utbrott de senaste åren har kommit från Afrika. Eftersom det finns olika grupper av meningokocker (de vanligaste är A, B, C, Y och W) kan vaccinering mot en grupp inte ge skydd för infektioner inom andra bakteriegrupper för meningokocker. Personer med olika sjukdomstillstånd som kan medföra ökad risk av att drabbas av något så kallad invasiv meningokockerinfektion bör ta vaccinationen. Är det så att man ska resa någonstans där smittan är aktuell rekommenderas det att ta vaccinet också.

Har vaccin mot meningokocker några biverkningar?

Även om sjukdomen går att behandla med antibiotika är det viktigt att vaccinera sig ändå för att förbygga farliga infektioner. Allvarliga biverkningar är väldigt ovanligt av vaccinationen, de flesta upplever lättare biverkningar såsom svullnad, ömhet och rodnad på stickområdet.