Vaccinera med resevaccin

Att vaccinera sig mot sjukdomar i utlandet

Ett resevaccin är ett vaccin som du rekommenderas ta inför en resa till andra länder alternativt andra världsdelar. Vaccin är det säkraste alternativet för att säkerställa att man förebyggt allvarlig sjukdom inför sitt besök i utlandet.

Som resenär bör man vaccinera sig inför resor till riskområden. Att förlita sig på myggnät, insektssprey eller annat är inte tillräckligt, dock bör sådana förebyggande steg också tas – särskilt om resmålet har en hög risk.

Behöver jag betala för att vaccinera mig?

De vaccin som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet ges mot en kostnad. Priserna skiljer sig beronde på vilket vaccin det gäller och således är det viktigt att man inför sin resa har koll på vilka vaccin som är rekommenderade. Det kan du göra här.

Vilka är de vanligaste sjukdomarna att vaccinera mot?

Hepatit A

Hepatit A- virus sprids via förorenat vatten och livsmedel. Viruset är vanligast i världens sydligare delar och det är rekommenderat att vaccinera sig inför resor till dessa dela rav världen, specifikt Asien, Afrika och Syd och mellan Amerika.  Viruset utsöndras med avföring och kan även sprida sig mellan människor som har mycket nära kontakt (samma hushåll eller förskola) samt via sexuell kontakt.

Vilka symtom ger Hepatit A?

Det vanligaste symtomet är att utveckla feber, illamående med kräkningar. Viruset kan även orsaka inflammation i levern vilket kan leda till gulsot, vilket då är ett tydligt symtom på Hepatit A. Sjukdomen är inte kronisk, men symtomen kan upplevas långvariga och framför allt kan ens matlust påverkas så pass att aptiten är mindre under de närmsta månaderna.

Förebyggande åtgärder mot Hepatit A

Utöver att vaccinera sig, vilket ger ett fullgott skydd, kan du som är orolig inför hepatit A se till att:

  • Endast dricka vatten från säkra källor.
  • Se till att maten är väl tillagad.
  • Upprätthålla en god handhygien


Om du blivit bekräftad sjuk i hepatit A behöver du rapportera detta till landstinget och Folkhälsomyndigheten då sjukdomen klassats allmänfarlig enligt smittskyddslagen.

Behöver du vaccinera dig inför en resa? Boka din tid här.

Hepatit B

Hepatit B är en virusinfektion som drabbar levern. Symtomen kan upplevas som milda, till den grad att sjukdomen går obemärkt förbi för många i det inledande stadiet. Likt Hepatit A kan Hepatit B leda till leverinflammation vilket kan leda till gulsot.

Sjukdomen utvecklas till kroniskt hos upp till 10 % av smittade. I övrigt brukar infektionen läka av sig själv men komplikationerna kan bli allvarliga och att vaccinera sig anses vara det starkaste skyddet då en full vaccinerad har en skyddseffekt på över 90 %.  

Förebyggande åtgärder mot Hepatit B

Vid ett nytt sexuellt umgänge – använd kondom.

Dela inte injiceringsverktyg med andra.

Undvik att tatuera dig i utlandet om du är oskyddad. Överväg på egen om risken är värd även om du har vaccinerat dig.

Behöver du vaccinera dig inför en resa? Boka din tid här

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids via mygg. Sjukdomen förekommer i vissa delar av Sydamerika och Afrika.

Vilka symtom ger Gula febern?

Inledningsvis påminner symtomen om influensa för att seden leda till potentiell njursvikt, leversvikt samt blödningssymtom. Sjukdomen kan vara dödlig i upp till 50 % av fallen, varav det är starkt rekommenderat att vaccinera sig inför resa till riskområden  

Vid en ålder högre än 60 år bör det övervägas om det är nödvändigt att vaccinera sig då risken för biverkningar på vaccinet ökar med åldern. I övrigt kan vaccinet ges från 1 års ålder, och i undantagsfall, yngre än så och 95% av vaccinerade erhåller fullgott skydd inom en vecka efter vaccinet tagits.

Förebyggande åtgärder mot Gula febern

  • Myggnät
  • Myggmedel
  • Långärmat och byxor på kvällen när myggen är som mest aktiva.

Behöver du vaccinera dig inför en resa? Boka din tid här

Kolera

Kolera är en bakterieinfektion som sprids via förorenat vatten. Sjukdomen sprids främst i Afrika men finns även i andra sydligare delar av världen. Sjukdomen är allvarlig och behandling bör ske vid misstanke att man blivit drabbad då sjukdomsförloppet kan förvärras drastiskt under bara några timmar.

Vilka symtom ger kolera?

Kolera känns igen på mag-och tarm symtomen som uppstår vid ett insjuknande. Avföringen blir väldigt vattnig och diarré kan uppstå. Det är mindre vanligt att man kräks som symtom på kolera.

På grund av sjukdomens natur är ett av de tydligaste symtomen uttorkning. Inkubationstiden är mellan 3–5 dagar och därefter kan det gå väldigt fort till att man blir allvarligt sjuk. De flesta får milda symtom, men läget kan som sagt förvärras snabbt. I Sverige är kolera klassat som allmänfarligt.

Vaccinet, Dukoral, tas i flytande form i en kapsel som du dricker upp.

Förebyggande åtgärder mot kolera

  • Håll god hygien.
  • Sprita av toalettsitsar och andra tänkbara ytor som bakterien kan tänkas vara.
  • Undvik osanitära serviceinrättningar.
  • Undvik att förtära fisk och skaldjur i riskområden.

Behöver du vaccinera dig inför en resa? Boka din tid här