Allergi

Allergi, fästing och grillsäsong

Allergi drabbar många när våren kommer och pollen börjar spridas. Varmare väder bjuder även på småkryp, i alla dess former. Fästingen blir aktiv, vilket leder till att sjukdomarna TBE och Borrelia ökar. Men vad har grillsäsongen att göra med allergier och fästingar, undrar du? 

Under det senaste årtiondet har allt fler människor, efter bett av en fästing, utvecklat en allergi mot kött. Att fästingbett kan leda till en allergi mot rött kött är mindre känt än andra fästingburna sjukdomar. Men när fallen nu successivt ökat, är det viktigt att allmänheten blir upplyst, menar Astma och Allergi förbundet.  

I denna artikel går vi igenom hur du kan skydda dig själv och andra, mot några av sommarens plågor!

TBE

TBE är en virussjukdom som fästingar kan bära på. Antalet fall har fördubblats i Sverige de senaste tio åren och anledningen tros vara ett mildare klimat och fler fästingar. TBE kan leda till allvarlig sjukdom om viruset sprider sig till hjärnan. Det går inte att bota TBE, men med vaccin kan du utveckla ett fullgott skydd mot viruset. Vi kan hjälpa dig med vaccinering. Läs mer här. Om du vistas mycket i högriskområden kan du skydda dig genom att bära anpassade kläder. Långärmat och byxor ger bra skydd inför fästingbett. Andra fästingburna sjukdomar, exempelvis Borrelia, kan du läsa mer om här

TBE och barn

Barn blir oftast lindrigt sjuka av TBE och återhämtar sig fort. Risk finns dock att viruset sprider sig till hjärnan och i många fall väntar en lång återhämtning. Även barn rekommenderas vaccinera sig mot TBE. Barn kan vaccinera sig mot TBE från ett års ålder. Vid vistelse i natur kan det vara bra att titta efter fästingar på barnen. Om fästingen inte plockas bort kan den sitta kvar i upp till två veckor.

Grunddoseringen

För att utveckla ett fullgott skydd mot TBE ska du ta vaccin. Vaccinering mot TBE genomförs med en grunddosering på tre doser. 

Doseringsintervall TBE vaccin

Dos 1 – Den första dosen kan du ta när det passar dig. Du får ett visst skydd redan då.
Dos 2 – Dos 2 ska tas inom 1 – 3 månader efter dos 1. När dos 2 getts har nio av tio utvecklat antikroppar mot TBE.
Dos 3 – Tas 5–12 månader efter andra dosen. 95 % av vaccinerade personer får ett fullgott skydd efter dos 3.
Påfyllnadsdos behöver tas vart tredje år efter dos tre för att bibehålla ett fullgott skydd.

Köttallergi

Köttallergi på grund av fästingbett har ökat. Fästingen kan bära på en kolhydrat vid namn alfa-Gal. Om kolhydraten överförs från fästingen till människa kan kroppen uppfatta kolhydraten som en antigen. Det leder till att immunförsvaret utvecklar antikroppar. Forskare tror att ett stort mörkertal av köttallergiska personer lär finnas eftersom trenden visar att antalet fall fortsätter att öka. Idag finns det inget botemedel eller vaccin mot köttallergi. Därför är upplysning nödvändigt. Det bästa sättet att skydda sig är att skydda sig själv från fästingbett.

Pollenallergi

Idag beräknas uppemot en tredjedel av befolkningen i Sverige besväras av pollenallergi. Det går att lindra pollenallergi receptfritt och med förebyggande åtgärder. Läs vår artikel om hur du kan förebygga din pollenallergi här.

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.