Blodanalys

Blodanalys – Värden som är värda att kolla upp

Blodanalys är ett verktyg som ger en konkret insyn i hur din hälsa är utifrån blodstatus. Blodprovet ger information om hur dina värden ligger till jämfört med normativa värden. Värdena ger en inblick i om du har mineralbrist, riskzon för diabetes, risk för hjärt- och kärlsjukdom eller inflammation i kroppen.

Vidare kan ett blodprov ge svar på din organhälsa, exempelvis lever och njurar, dina hormonnivåer samt hur kroppens körtlar mår.

Det finns många olika markörer i ett blodprov att undersöka och egentligen är det helt upp till dig hur många markörer du vill undersöka.

Vad är fördelarna med att genomföra en blodanalys?

Att genomföra en blodanalys kan kännas övermäktigt och onödigt. Men blodet är ett konkret sätt att förebygga sjukdom. Med resultatet av en blodanalys och uppföljning med en läkare får du som genomfört undersökningen verktyg och insikter om hur du kan bli mer hälsosam och undvika vanor som främjar ohälsa.

Att ta reda på hur din kropp skiljer sig mot andra är också en sund insikt som blodanalyser ger. Du får konkret inblick i hur dina anlag och gener ger dig förutsättningar för välmående. Alla har olika kroppar och därför behöver vi ibland individualisera vissa vanor – så att de passar oss.

Faktum är att hälsokontroller räddar liv. Via blodprover kan vi upptäcka sjukdomar i god tid – optimalt innan de fått fäste i kroppen och snabbt skapa bättre förutsättningar.

Vad är fördelen med att regelbundet genomföra blodanalys?

Att genomföra ett första blodprov ger dig insyn om din s.k. baslinje. Du kommer att förstå varför dina värden ser ut som de gör och i samtal med läkare får du en röd tråd i hur levnadsvanor påverkar kroppen och i det här fallet din blodstatus.

När du sedan fortsätter med regelbundna blodprover får du kontroll över din hälsa. Då kan du jämföra från undersökning till undersökningen vilken effekt dina goda levnadsvanor ger dig. Över tid kommer du att få en kontinuitet och ha verktyg för att ha en så god hälsa som möjligt.

Förebyggandet av sjukdom är det absolut effektivaste sättet att rädda liv. Med en tidig upptäckt av sjukdomen är möjligheten till behandling och full livskvalité efter genomgången sjukdom mycket högre.

Vad är blodanalys bra för?

 • Kontroll över din hälsa
 • Sund inblick i hur dina levnadsvanor påverkar din hälsa
 • Upptäcka risk för komplikationer eller följdsjukdomar på grund av dina blodvärden.
 • Du får en insyn i om du saknar något i kroppen, exempelvis om du har vitamin och mineral brist.

Kan blodanalyser identifiera underliggande sjukdomar?

Ja, blodanalys kan upptäcka sjukdomar eller förhöjda värden som orsakar ohälsa och sjukdom långsiktigt om inte värdena korrigeras.

För exempelvis de som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes kan blodanalyser vara ett effektivt verktyg för att snabbt ta reda på hur hög risken är och hur de ska ändra sina levnadsvanor för att undvika att utveckla sjukdomen. Genom blodmarkörerna P-Glukos och HbA1c ger blodanalys en indikering om hur nära du är till att få diabetes eller om du redan har utvecklat diabetes.

Läs mer om diabetes och blodstatus här.  

Vilka olika typer av blodanalyser finns det?

På Legehuset förstår vi att blodmarkörer, blodstatus, blodhälsa och annat flyter ihop för gemene man. Hälsa får inte vara komplicerat och vägledning är ett måste för att blodanalyserna faktiskt ska ge resultat kopplade till ens hälsa.

Därför har vi delat upp våra paket i flera olika områden. På Legehuset kan du genomföra en blodanalys inom dessa områden med tillhörande underkategorier för respektive område:

Hormonkollen

 • Testosteron nivåer
 • Sköldkörteltest
 • Nivå av östrogen och FSH

Allergikollen

 • Gräspollen
 • Matallergi
 • Pollenallergi

Organkollen

 • Blodsockertest
 • Njurprov
 • Prov på hjärta

Vitaminkollen

 • Järnbrist
 • D-vitaminbrist
 • Vitamin B-12