Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning – Därför är det bra

Legehuset erbjuder framöver, i kampanjform, kostnadsfri blodtrycksmätning. I den här artikeln kan du läsa dig till vad en mätning innebär och varför det är bra. Ta kontroll över din hälsa idag med en simpel blodtrycksmätning!

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som blodet utövar mot blodkärlens väggar när det pumpas runt i kroppen. Blodtrycket består av två siffror: systoliskt och diastoliskt tryck. Systoliskt tryck är det högre trycket och representerar det maximala trycket i artärerna när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Diastoliskt tryck är det lägre trycket och representerar det minsta trycket i artärerna när hjärtat vilar mellan slagen.

Hur gör man en blodtrycksmätning?

Blodtrycksmanschetten

En av de vanligaste metoderna för att mäta blodtryck är att använda en blodtrycksmanschett, även kallad sphygmomanometer. Manschetten fästs runt överarmen och pumpas upp för att öka trycket i artärerna i överarmen. När trycket i manschetten minskar, lyssnar en vårdpersonal på dina pulsådror med ett stetoskop för att höra när blodet börjar strömma igen och när flödet är ostört, vilket ger de två blodtryckssiffrorna.

Digitala blodtrycksmätare

Digitala blodtrycksmätare är en annan populär metod för att mäta blodtrycket. Dessa apparater är enkla att använda hemma och ger snabba, automatiska resultat. De fungerar på liknande sätt som en blodtrycksmanschett, men istället för att lyssna på blodets flöde använder de sig av elektroniska sensorer för att mäta trycket i artärerna.

Fördelarna med regelbunden blodtrycksmätning

Tidig upptäckt av högt blodtryck

Högt blodtryck, eller hypertoni, kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det inte behandlas. Genom att mäta ditt blodtryck regelbundet kan du upptäcka eventuella avvikelser tidigt och påbörja behandling innan komplikationer uppstår.

Övervakning av behandlingsframgång

Om du redan behandlas för högt blodtryck kan regelbundna mätningar hjälpa dig och din läkare att övervaka hur effektiv behandlingen är och göra justeringar vid behov.

Förebyggande av allvarliga hälsorisker

Genom att upprätthålla ett normalt blodtryck kan du minska risken för allvarliga hälsorisker som hjärtinfarkt, stroke och njurskador.

När och hur ofta bör du göra en blodtrycksmätning?

Personer med högt blodtryck

Om du har högt blodtryck eller befinner dig i riskzonen för att utveckla hypertoni, bör du mäta ditt blodtryck minst en gång i veckan eller enligt din läkares rekommendationer.

Personer med lågt blodtryck

För personer med lågt blodtryck, eller hypotoni, kan regelbundna mätningar hjälpa till att övervaka förändringar i trycket och eventuella symptom. Diskutera med din läkare hur ofta du bör mäta ditt blodtryck.

Personer utan kända blodtrycksproblem

Även om du inte har några kända blodtrycksproblem är det bra att mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum, exempelvis en gång per år eller vid läkarbesök, för att upptäcka eventuella förändringar i blodtrycket i tid.

Tips för att få en korrekt blodtrycksmätning

Förberedelser före blodtrycksmätning

  • Vila i minst fem minuter innan du mäter ditt blodtryck.
  • Undvik att röka, dricka koffein eller utöva fysisk aktivitet 30 minuter före mätningen.
  • Använd toaletten innan mätningen, då en full blåsa kan påverka blodtrycksresultatet.
  • Sitt bekvämt med ryggen mot en stödjande yta och fötterna platt på golvet.

Under blodtrycksmätning

  • Placera blodtrycksmanschetten på den nakna överarmen, cirka 2-3 centimeter ovanför armvecket.
  • Se till att manschetten sitter åt lagom hårt, inte för lös eller för stramt.
  • Håll armen stilla och i hjärthöjd under mätningen.
  • Andas lugnt och försök att slappna av.

Efter blodtrycksmätning

  • Skriv ner resultatet och notera tidpunkten för mätningen.
  • Om du är osäker på mätningens korrekthet, vänta några minuter och upprepa mätningen.

Sammanfattning

Att regelbundet mäta ditt blodtryck är viktigt för att upptäcka och förebygga blodtrycksrelaterade hälsoproblem. Det hjälper till att upptäcka högt eller lågt blodtryck tidigt och att övervaka behandlingsframgångar. Mät ditt blodtryck enligt dina individuella behov och din läkares rekommendationer, och följ tipsen för att få en korrekt blodtrycksavläsning.