Covid-19 ny dos

Covid-19 och hösten

Inför hösten är det många som undrar hur pandemin kommer påverka vardagen? Är restriktioner aktuella? Kan du åka på den där weekend-resan utan någon oro? Vilken dos behövs för att man ska bli fullvaccinerad? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna kring Covid-19 och den fortsatta pandemin.

Under sommaren har antalet Covid-19 fall varit lågt. Vid slutet av juli ökade antalet bekräftade fall i Sverige. Med bakgrund av ökningen publicerade FHM nya scenarier för hur utvecklingen kan bli från slutet av augusti.

Möjliga scenarier, enligt FHM

FHM publicerar delrapporter som ger en överblick över nuvarande situation och hur den kan tänkas utvecklas inom de närmsta tre månaderna baserat på nuläget.

Scenario 0

I scenario 0 ökar antalet bekräftade fall samt sjukhusinläggningarna. Scenario 0 ponerar att smittan inte når rekordhöga antalet nya fall per dag. Istället toppar smittspridningen av runt 1700 nya fall per dag.

Scenario 1

I scenario 1 ponerar FHM en smittspridning med ett högre antal bekräfatade fall per dag. I det här scenraiot smittas runt 7800 personer per dag. Det är alltså en kraftigare smittspridning i detta scenario.

Inget utav scenarion leder alltså till att samhället skulle stängas ner som under 2020. Dock kan läget snabbt ändras och det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

Åtgärder mot Covid-19

Det kan bli aktuellt med nya smittskyddsåtgärder. Dock är detta reserverat för vården och olika inrättningar där riskgrupper kan tänkas behöva extra skydd genom smittskyddsåtgärder. Just nu ser inte FHM att situaitonen kan utvecklas så pass att det blir aktuellt med nya restriktioner. Därmed kommer samhället att fortsatt återgå till att öppna sig allt mer.

Det är dock fortsatt viktigt att hålla sig hemma vid misstänkt smitta. Vid bekräftad smitta bör du hålla dig hemma under 5 dagar för att på så vis minska smittspridningen i samhället.

Resor med Covid-19

För tillfället har inga europeiska länder restriktioner vid inresa. Det är dock flera länder som fortfarande har restriktioner och det är därför viktigt att du som resenär håller dig uppdaterad om kring ditt aktuella resmål. Läs mer här om ditt resmål och aktuella inreseregler.