D-vitamin sportlov

D-vitamin – Vitaminet som lyser upp livet

Mellan februari och mars är det sportlov! Många familjer åker söderut för att njuta av en solsemester tillsammans. D-vitamin depåerna fylls på och vi mår genast bättre i värmen.

D-vitamin har under de senaste åren lyfts som ett viktigt ämne som förhindrar kroppen från att utveckla sjukdomar. Forskningen är inte helt överens om hur mycket D-vitamin skyddar oss mot exempelvis cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Fler studier visar samband mellan låga D-vitaminnivåer och sjukdom senare i livet, både för individen och dess barn. En studie har visat att barn som föds med höga D-vitaminnivåer även löper mindre risk att utveckla sjukdomar, exempelvis typ 1- diabetes.

Det är alltså inte säkert att D-vitaminbrist orsakar sjukdomar, dock pekar viss forskning på det. Det som går att säga med säkerhet är att hälsosamma D-vitaminhalter skyddar kroppen från att utveckla vissa sjukdomar.

D-vitamin och luftvägsinfektioner

Forskare i Lund har studerat sambandet mellan luftvägsinfektioner och D-vitamin. Majoriteten av luftvägsinfektioner i befolkningen uppstår under vinterhalvåret, när D-vitaminnivåerna är som lägst. D-vitamin har en stärkande effekt på immunförsvaret och brist på D-vitamin kan därför ses som en bidragande riskfaktor vid sjukdomar. I studier rörande lungsjukdomar som astma och KOL har forskning visat att D-vitaminbrist är vanligt bland patienter.

Studier har visat ett samband mellan en försämring av sjukdomen och patienters minskande D-vitaminhalter. I en annan studie, där djurförsök använts, har forskare visat på ett samband mellan fostrets lungutveckling och moderns D-vitaminbrist och visat att en D-vitaminbrist kan leda till en sämre lungutveckling hos fostret. D-vitamin verkar spela en roll i lungornas utveckling och i att hålla lungorna friska inför potentiella infektioner och inflammationer.

D-vitamin och hjärt- och kärlsjukdomar

I de nordliga breddgraderna är hjärtinfarkt vanligare än vad det är i de sydliga breddgraderna, särskilt under vinterhalvåret. I allt fler studier har forskare presenterat D-vitaminbrist som en anledning till att nordbor löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta beror inte enbart på olika matvanor bland befolkningarna, visar forskningen, utan man har anledning att tro att det finns ett annat samband.

Solstrålningen, solens UV-ljus, är intensivare söderut än vad det är norrut. För människor som bor på dessa breddgrader vidgas blodkärlen och blodtrycket sjunker, vilket underlättar blodflödet i kroppen och ger en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.  I norr åtnjuter vi inte samma nivå av solstrålning eller värme. Detta leder till D-vitaminbrist hos befolkningen. Vi har alltså inte samma möjlighet att åtnjuta de hälsofrämjande effekterna som sol och värme ger, exempelvis vidgade blodkärl. Därför finns det en större risk, här i norr, att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom, än vad det är ju närmare ekvatorn man bor.

D-vitamin och diabetes                              

Idag är diabetes en av Sveriges största folksjukdomar, med ungefär en halv miljon svenskar diagnosticerade. I forskning har det framkommit att diabetiker regelbundet har sänkta nivåer av D-vitamin i kroppen. D-vitamin är ett även antiinflammatoriskt ämne som spelar roll i immunförsvaret. Studier har gett vidare anledning för forskare att undersöka hur D-vitamin kan förbättra kroppens känslighet för insulin, hormonet som reglerar blodsockret, i kroppen. Om så är fallet kan vitaminet reducera risken för insulinresistens. Studieresultat visar även att D-vitamin har en reglerande effekt på bukspottskörtelns insulinutsöndrade.

På Legehuset kan du se över dina D-vitamin depåer. Boka din tid här.