Hälsosam kost

Därför är goda matvanor viktiga

Våra matvanor har en nyckelroll i vår allmänna hälsa. Studier har visat att hur mycket vi äter, vad vi äter samt hur ofta vi äter, över tid påverkar vår hjärt- kärl hälsa, vårt immunförsvar och mycket mer.

En hälsosam kost utgörs av ett helhetstänk. Det är bra med enskilda ingredienser som är nyttiga, men en varierad och fulländad kost utgörs av flertalet ingredienser. Därför är det viktigt att se över hela sitt kostmönster.

I den här artikeln får du fem näringsrekommendationer för en mer hälsosam kost.

Öka näringstätheten

När vi pratar om kost är två begrepp centrala: näringstäthet och energitäthet. Kort förklarat är energitäthet det mått som visar hur mycket energi per kalori som kosten innehåller. Näringstäthet är följaktligen ett mått som talar om hur mycket näring kosten innehåller per kalori.

Både näring- och energitäthet är viktiga mått för en hälsosam kost. Livsmedel med hög näringstäthet är bland annat fisk, ägg, avokado och nötter. Ett bra sätt att förbättra ens matvanor är att minska intaget av sötade drycker. Det bidrar till att öka näringstätheten i kosten.

Begränsa intaget av rött kött

Rött kött bidrar till osunt fett i kroppen. Att byta över till magrat kött är rekommenderat. Med magrat kött får du fortfarande i dig näringsämnen samtidigt som du förbättrar fettkvalitén i din kropp.

Välj omättade fetter

Fetter finns i en majoritet av livsmedel. Fetter kan delas in i två kategorier, omättade och mättade. Mättade fetter återfinns i animalistiska produkter med hög fetthalt och är det mindre nyttiga fettet. Omättade fetter finns i livsmedel som fet fisk, nötter, vegetabiliska oljor och matfetter som är baserade på vegetabiliska oljor. Omättade fetter är alltså centrala till goda matvanor.

Begränsa intaget av salt

Salt eller natriumklorid återfinns i många livsmedel. Många av oss får i oss en för hög mängd salt i kosten, vilket kan påverka hälsan. Det är natriumet i saltet som har en inverkan på blodtrycket och därför är den nuvarande rekommendationen att begränsa intaget till 6 gram salt per dag för vuxna och 3–4 gram per dag för barn. Ett högt blodtryck under längre tid kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom och skada njurarna.

Öka intaget av frukt och grönt

Det rekommenderade intaget av frukt och grönt är 500 gram per dag. I den senaste Hjärtrapporten från Hjärt-lungfonden beräknades det att färre än en av tio ungdomar får i sig den rekommenderade mängden frukt och grönt. Frukt och grönt är essentiella källor för mikronäringsämnen som kroppen behöver för att vara hälsosam. Intaget på 500 gram frukt och grönt är exklusivt rotfrukter.

Vill du veta mer om din kropp och hur hälsosam den är? Besök oss för en hälsokontroll. Läs mer här.