Därför är skydd mot japansk encefalit värt det!

Innan du reser till utlandet är det bra att se över ditt reseskydd. Vaccin förebyggar allvarlig sjukdom och kan även vara en riktig livräddare. Japansk encefalit är en av många sjukdomar som sprids av mygg i utlandet.

Vad är japansk encefalit?

Japansk encefalit är en allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom som sprids av myggor. Det är vanligast på landsbygden i Asien, där viruset som orsakar sjukdomen finns hos grisar och vilda fåglar.

I allvarligare fall kan viruset orsaka inflammation i hjärnan (encefalit), vilket kan leda till kramper, förlamning och koma. Japansk encefalit är dödlig i upp till 30 % av fallen.

Det finns ingen specifik behandling mot viruset. Därför är förebyggande åtgärder det bästa sättet att skydda dig själv. Det bästa sättet att förhindra japansk encefalit är att vaccinera sig mot viruset.

Om du reser till ett område där japansk encefalit är förekommande, bör du vidta åtgärder för att förhindra myggbett, som att använda insektsmedel och bära långa ärmar och byxor. Du bör också sova under ett myggnät.

Borde jag vaccinera mig?

Risken för att bli infekterad av viruset bedöms utifrån varierande faktorer. Om du ska spendera en längre tid i utlandet och vet med dig att du kommer att besöka landsbygd eller områden som ligger i anslutning till myggtäta områden bör du vara vaccinerad eftersom du då löper större risk att bli infekterad. 

Du bör även vara vaccinerad om du åker till riskområden vid flera tillfällen under ett och samma år.

Kan jag känna igen japansk encefalit på symtomen?

I många fall kan man insjukna utan att tidigare symtom märkts av. Därför är det bra att vara uppmärksam på känslor av sjukdomen. Läs mer på 1177 om hur du ska tänka kring symtom.

Symtom för japansk encefalit

 • Huvudvärk
 • Feber
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Allvarligare symtom kan vara:
 • Tappa medvetandet
 • Kramper
 • Förlamning

Hur många doser är vaccinet och finns det biverkningar?

 • Grundvaccinationen mot japansk encefalit består av två eller tre doser. Om du är över 60 år ska du ta tre doser.
 • Dos två tas 1–4 veckor efter första dosen.
 • Dos nummer tre, om aktuellt, 1–2 månader efter dos två.
 • Grundvaccinationen ger skydd under ett år.
 • Om du ska vara borta länge eller om återkommande reser till riskområden påfyllnadsdos 1–2 år efter grundvaccinationen. Då räcker skyddet i minst tio år.