En viktig insats i kampen mot Covid-19 – över 22 000 personer testade

Legehuset har under våren 2021 tillsammans med Region Stockholm och Karolinska Universitetslaboratoriet arbetat med smittspårning i Stockholms Län. Syftet med smittspårningen av Covid-19 var att kartlägga smittkedjor mellan personer, snabbt bryta dessa och därmed begränsa smittspridning.

Tillgängligt för alla

Legehuset hade sammanlagt fyra mobila provtagningsenheter som under olika dagar var placerade på 15 olika platser runt i länet. Alla med symtom på covid-19 var välkomna till provtagningsenheterna för att testa sig och behövde endast ha med sig legitimation. Syftet med provtagningsenheterna var framförallt att öka tillgängligheten för personer som möjligtvis inte hade BankID, appar eller som av någon anledning inte själva kunde boka tid.

15 olika språk

På varje plats hade vi alltid flerspråkig utbildad sjukvårdspersonal som utöver provtagningen tillhandahöll information om provtagningen på hela femton olika språk. På samtliga enheter fanns även information om vaccination mot Covid-19. Det var väldigt viktigt att nå ut med information till invånare på olika platser där informationsflödet om Covid-19 på andra språk annars varit begränsad. Lika viktigt var det att finnas på plats för att kunna besvara frågor om den pågående pandemin och varför vi fanns på plats.

Legehuset har begränsat smittspridningen

Under våren testade vi 22 000 personer runt om i Stockholms Län och provtagningen visade att över 3000 personer (ca 14%) var positiva i Covid-19. Insatsen ledde till att vi snabbt kunde kartlägga smittkedjor och begränsa smittspridningen av Covid-19.

– Att vi fanns på plats var väldigt uppskattat av invånarna där många tyckte att detta var en viktig del i bekämpningen av Covid-19. Många var glada över att ha oss på plats och nöjda över det arbete vi utfört. En stor del av de personer vi testade i våras hade frågor om Covid-19 vaccination, därför var det viktigt att vi kunde finnas på plats och informera om det dåvarande läget och betydelsen av att vaccinera sig, säger Maslah Omar, Vice VD på Legehuset.