särskilt utsatta riskgruppen

Riskgruppen som är särskilt utsatt

I Sverige lever 10,5 miljoner människor. Runt 16 % av oss som bor här är över 70 år. Nästan 1.7 miljoner människor som är över 70 år. Under influensasäsongen och den pågående smittspridningen av Covid-19 är riskgruppen 70+ mer utsatta än övriga befolkningen på grund av åldern.

Det viktigaste är att vi tillsammans minskar risken för alla, särskilt riskgrupperna, att insjukna i influensa eller covid.

Hur minskar vi smittspridningen?

God handhygien kan minska antalet fall av luftvägsinfektioner med upp till hälften. Under pandemin var en av de mest upprepade smittskyddsåtgärderna att tvätta händerna med tvål och varmt vatten.

Tvål förstör det hölje som viruset ligger i. Ifall du har viruspartiklar på händerna bryter tvålen ned dessa och vattnet sköljer sedan bort resterna från huden.

Handsprit är effektivt. Det är inte lika effektivt som tvål eftersom handsprit inte innehåller fettlösliga ämnen. Men vid avsaknad av tvål kan du använda handsprit för att undvika att viruspartiklar kommer i kontakt med ansiktet genom händerna.

Stanna hemma vid misstänkt sjukdom – särskilt riskgruppen

Influensa och covid virusen sprids enkelt. Det finns virus i luften som vi kan andas in. Det finns även virus på kontaktytor varav god handhygien förebygger att bli sjuk.

Eftersom influensa och covid virus sprids så enkelt finns det inget mer effektivt än att stanna hemma och inte sprida viruset vidare i samhället ifall man insjuknat eller misstänker att man gjort det.

Om någon i riskgruppen är sjuk i luftvägsinfektion

Undvik att komma i närkontakt med människor som är sjuka.
Fråga om den sjuke behöver hjälp i vardagen med sysslor som inte kan utföras under sjukdomsperioden.

Uppmana de äldre du känner som inte är vaccinerade att förebygga allvarlig sjukdom med vaccin.

Pneumokocker och riskgruppen

För många som insjuknar i influensa, speciellt de som tillhör 70+, är det inte bara influensan som är farlig för hälsan. Pneumokockbakterier är bakterier som ofta får fäste efter en luftvägsinfektion. Det är vanligt bland äldre att bli diagnosticerade med lunginflammation efter att de haft en luftvägsinfektion. Lunginflammation är en vanlig dödsorsak bland de som går bort under influensasäsongen. Vaccin mot pneumokocker är rekommenderat för alla i riskgrupp och det kan därför vara bra att uppmana de i din närhet som kommit upp i åldern eller som tillhör riskgrupp att vaccinera sig.

Ökad medvetenhet hjälper mot luftvägsinfektion

I Sverige har vi en god vaccinationstäckning mot influensan. Världshälsoorganisationens rekommendationen är att 75% av människor som lever i riskgrupp ska vaccinera sig. I Sverige nådde vi förra året 70% vilket är en tydlig ökning från tidigare år.

Allmänheten har en ökad medvetenhet kring vacciner och vaccinens förebyggande effekt mot sjukdom.

Legehuset och influensavaccin med prisgaranti

På Legehuset i Stockholm kan du som tillhör riskgrupp eller är född tidigare än 1957 vaccinera dig mot influensan och pneumokocker kostnadsfritt.

På Legehuset i Göteborg och Linköping kan du som tillhör riskgrupp eller är född tidigare än 1957 samt övriga vaccinera sig mot influensan och pneumokocker för landets prisvänligaste pris.

Legehuset har en prisgaranti på alla vaccin och intyg. Det betyder att om du har hittat ett vaccin eller läkarintyg som vi erbjuder till ett billigare pris – så matchar vi det.