Mygg, fästing och bin

Fästing, myggor och bin. Så förebygger du sommarplågorna

Sommar betyder kul i solen, men det innebär också ökad risk för fästingbett och mygg- och bistick. Dessa kan orsaka klåda och irritation och ibland leda till allvarliga sjukdomar och hälsoproblem som borrelia och TBE från fästing.

I värsta fall kan bistick leda till allvarliga fall av anafylaktisk chock. Myggor är inget större hot i Sverige, men globalt är myggan ett allvarligt hälsoproblem eftersom den sprider så många sjukdomar som den gör. Fästing utgör faktiskt det största hotet, rent statistiskt.

Lyckligtvis finns det några enkla steg du kan vidta för att undvika dessa bett/stick och sjukdomarna de kan överföra.

För fästingar är det bra att veta att den största utmaningen är att upptäcka fästingen i god tid, det vill säga, innan den biter sig fast alternativt strax efter att den bitit sig fast.

För att förebygga mot fästing kan du:

 1. Bära ljusa kläder så att fästingar är lättare att upptäcka.
 2. Bära långbyxor och långärmade tröjor.
 3. Applicera insektsmedel på exponerad hud.
 4. Kontrollera kroppen efter fästingar efter att ha vistats utomhus.
 5. Om en fästing hittas, ta bort den omedelbart och ordentligt.

Var uppmärksam på områden där myggor, fästingar och bin är vanliga, exempelvis skog och högt gräs. Om möjligt, undvik dessa riskområden eller vidta extra försiktighetsåtgärder, som att bära långa ärmar och byxor.

Till skillnad från fästingen är det enkelt att upptäcka bin och mygg. Framförallt eftersom mygg låter, men även för att de gärna samlas i klungor, även känt som ett gissel.

För att skydda kroppen från myggbett kan du:

 1. Bära löst sittande, ljusa kläder.
 2. Applicera myggmedel på exponerad hud.
 3. Avskärma uteplatsen.
 4. Undvik att vara utomhus när myggorna är som mest aktiva, gryning och skymning.
 5. Täck upp med långa ärmar och byxor.

Sett till vilken skada de kan framkalla är bin den potentiellt farligaste sommarplågan. 1 av 100 svenskar tros ha en bi-allergi som kan ge allvarliga reaktioner.

Så här undviker du bistick:

 1. Bär ljusa kläder.
 2. Undvik blommor och starka parfymer.
 3. Håll dig lugn om ett bi kommer nära dig.
 4. Borsta bort bina försiktigt om de landar på dig.
 5. Sök omedelbart läkare om du blir stucken.

På Legehuset kan du vaccinera dig mot TBE, malaria och även blodprov för att utreda allergibesvär.