Fästingar säsong 23

Fästingar – Ett nyttigt skadedjur i naturen

Fästingar är små spindeldjur som lever i skogar och gräsmarker. De är kända för att suga blod från värddjur, inklusive människor. Fästignen är även känd för att sprida sjukdomar som TBE, borrelia och fästingfeber. Men vad är det egentligen som gör fästingar så nyttiga i naturen?

Fästingar är en nödvändig del av naturen

Enligt forskning är fästingar en viktig del av ekosystemet. De är en viktig föda för vissa fågelarter och insekter, och bidrar till ett balanserat ekosystem. Fästingar är också mycket bra på att anpassa sig till sin omgivning och överleva under svåra förhållanden. Deras förmåga att sprida sjukdomar håller också ner antalet av värddjur.

Fästingens livscykel och överlevnad

Fästingen går igenom tre livscykelstadier: larv, nymf och vuxen. De är expert på att överleva och anpassa sig till sin omgivning. De har utvecklat en förmåga att vänta på rätt värddjur att suga blod från. När det är vinter och föda inte längre är tillgängligt gräver fästingen ner sig i jorden. Där vilar den för att samla ny kraft inför våren. Trots det är det bara cirka 1% av alla fästingar som når vuxen ålder, vilket visar på att det är tufft att vara fästing.

Fästingens roll i naturen

Fästingar är en viktig del av ekosystemet. De är mat för vissa fåglar och insekter och bidrar till att hålla antalet av skadedjur i schack genom att sprida bakterier och sjukdomar. Dessutom kan fästingen fungera som bioindikatorer för miljön och hjälpa till att identifiera förändringar i ekosystemet.

Så skyddar du dig mot fästingar

Det finns flera sätt att skydda sig mot fästingar. Ett av de effektivaste sätten är att undvika fästingdrabbade områden så mycket som möjligt och att använda skyddande kläder och myggmedel. Det är också viktigt att undersöka sin kropp efter fästingar efter att man har varit ute i naturen. Om du blivit biten ska du ta bort fästingem så snart som möjligt. Detta för att minska risken för att bli smittad av någon sjukdom. Vaccination mot TBE är också ett bra sätt att skydda sig.

TBE – en allvarlig sjukdom orsakad av fästingar

TBE, eller fästingburen hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus som sprids från fästing till människa. De flesta som drabbas av TBE får lindriga symtom och är friska inom några dagar. Men nästan en tredjedel av de som drabbas kan få allvarliga symtom. Det kan vara i form av inflammation i hjärnan och hjärnhinnorna vilket i sin tur kan leda till långvariga besvär med hjärntrötthet, koncentrationsproblem och/eller förlamning. Det finns inget botemedel mot TBE och den enda möjligheten att skydda sig mot sjukdomen är genom vaccination.

Så förbereder du dig inför fästingsäsongen 2023

Fästingsäsongen är på ingång och det är viktigt att vara förberedd för att minimera risken för att bli smittad av fästingsjukdomar. Det är viktigt att veta var fästingar förekommer och att undvika dessa områden så mycket som möjligt, använda skyddande kläder och myggmedel, undersöka sin kropp efter fästingar efter att man har varit ute i naturen, ta bort fästingar så snart som möjligt, och vaccinera sig mot TBE om man bor eller vistas ofta i fästingdrabbade områden. Genom att följa dessa råd kan man minimera risken för fästingsjukdomar och samtidigt bevara fästingarnas plats i ekosystemet. Var förberedd och var säker under fästingsäsongen 2023

Slutsats

Fästingar kan vara ett problem för människor eftersom de sprider sjukdomar, men det är viktigt att komma ihåg att de också spelar en viktig roll i naturen. Genom att förstå fästingens livscykel och överlevnadsstrategier, och genom att använda effektiva metoder för att skydda sig mot fästingar, kan vi minimera risken för att bli drabbade av sjukdomar. Detta samtidigt som vi även bevarar fästingarnas plats i ekosystemet. Det är alltid viktigt att vara medveten om fästingar och deras potentiella faror, men det är också viktigt att komma ihåg deras viktiga roll i naturen och att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. Inför fästingsäsongen 2023 är det viktigt att vara förberedd med kunskapen om hur man minimerar risken för fästingsjukdomar samtidigt som man bevarar fästingarnas plats i ekosystemet.

Besök Legehuset för TBE vaccin

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en vaccination, hälsokontroll, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.