Fästingsäsongen - 3 skäl till varför den är längre

Fästingsäsongen – Tre skäl till varför den blivit längre

Fästingsäsongen är en allvarlig hälsorisk i Sverige och andra nordiska länder. Det finns flera anledningar till att fästingar sprids och att fästingsäsongen nu är längre än någonsin tidigare. Vi kommer här att undersöka de faktorer som bidrar till detta fenomen.

Klimatförändringar förlänger fästingsäsongen

En av de främsta orsakerna till att fästingsäsongen är längre än förut är klimatförändringarna. De milda vintrarna i Sverige och andra nordiska länder innebär att fästingar överlever vintern i större utsträckning än tidigare. Detta har lett till att fästingar finns kvar i naturen längre än vad de gjorde för bara några år sedan. Forskare har också visat att högre medeltemperaturer under vintern innebär att fästingarna får en längre aktiv period på sommaren.

Ökad rörlighet hos djur förlänger fästingsäsongen

En annan faktor som bidrar till den längre fästingsäsongen är den ökade rörligheten hos djur och människor. Detta innebär att fästingar sprids snabbare och i större utsträckning än tidigare. Människor och djur som rör sig över stora avstånd sprider fästingar till nya områden och bidrar därmed till en ökad förekomst av fästingar i hela landet. Dels kan människor ta med sig hem fästingar via campingresor och dels sprider sig fästingar genom djur som fåglar eller renar som enkelt kan förflytta sig mellan närliggande länder.

Ökad medvetenhet om fästingsäsongen

En tredje faktor som kan bidra till den längre fästingsäsongen är den ökade medvetenheten om fästingar och de sjukdomar som de kan orsaka. Detta har lett till en ökad efterfrågan på fästingmedel och andra produkter som skyddar mot fästingar. Detta har också ökat intresset för forskning om fästingar och deras livscykel.

Förebyggande åtgärder mot fästingar

Det finns flera förebyggande åtgärder som man kan ta för att minska risken för att bli biten av en fästing. Att använda fästingmedel och klä sig i ljusa, täckande kläder är två exempel på sådana åtgärder. Det är också viktigt att kontrollera kroppen regelbundet för fästingar och att ta bort fästingar så snabbt som möjligt om man upptäcker en. Det finns vaccin mot fästingburen encefalit.

Läs mer om TBE-vaccination här.

Sjukdomar som sprids av fästingar

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människor och djur. De två vanligaste sjukdomarna som sprids av fästingar är borrelia och TBE (Fästingburen encefalit).

Förebyggande åtgärder är nyckeln till att undvika fästingbett och sjukdomar. Att undvika högt gräs och områden med många träd och buskar, bära långärmat och långbyxor, använda insektsmedel och kontrollera huden för fästingar efter att man har varit ute i naturen är alla viktiga försiktighetsåtgärder. Om du har blivit biten av en fästing, ta bort den så snart som möjligt med hjälp av en pincett eller fästingborttagare och rengör sedan området noggrant.

Om du får ett fästingbett

Trots förebyggande åtgärder kan det hända att man blir biten av en fästing och i så fall är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella symtom på sjukdom. Om du upplever hudutslag, feber, huvudvärk eller trötthet efter att ha blivit biten av en fästing bör du kontakta sjukvården så snart som möjligt.

Var uppmärksam under fästingsäsongen

Att vara medveten om fästingsäsongen och de risker som är förknippade med fästingbett kan hjälpa till att skydda dig själv och din familj från sjukdom. Genom att följa förebyggande åtgärder och vara uppmärksam på symtom på sjukdom kan du minska risken för allvarliga sjukdomar som sprids av fästingar.

Legehuset vaccinerar mot TBE året runt. Under fästingsäsongen kan du besöka våra mobila kliniker – Vårdbussen. Se aktuella hållplatser här.

Du kan även besöka en av våra kliniker i Tyresö centrum, Kista Galleria, Hammarby Sjöstad, Partille, Nordstan, Heden, Linköping eller Örebro.