Fästing

Flavivirus- Världens vanligaste virussläkte

Vad är ett Flavivirus?

Flavivirus är ett virussläkte som föranleder sjukdomar som TBE, Gula Febern, Dengeufeber och Japansk encefalit. 

Flavivuriset orsakar årligen flera hundratals miljoner sjukdomsfall. Många av de insjuknande bor eller besöker de sydligare delarna av världen, exempelvis Sydostasien och stora delar av Afrika. 

Myggor och fästingar

Virusen i Flavisläktet smittar nästan uteslutande genom insekter och kryp. Myggor är det vanligaste värddjuret för flavivirus och är en anledning till att det är så många som insjuknar i sjukdomar som föranletts av flavivirus. 

I Sverige finns i dagsläget inget flavivirus som sprids genom myggor. Om du ska ut och resa till världens sydligare delar kan det vara bra att kolla upp rekommendationerna för vaccin i det specifika landet du ska besöka. 

Vi erbjuder samtliga resevaccin. Besök oss på drop in eller boka en tid för det resevaccin du behöver.

Flavivirus återfinns hos ett annat svenskt kryp. Den svenska fästingen kan bära på TBE, en sjukdom som orsakas av ett virus ur flavisläktet. 

TBE 

Idag tror man att TBE viruset överförs omedelbart när fästingen som bär på viruset biter fast i människa. Ett botemedel mot sjukdomen finns inte, men det går att skydda sig med vaccin och andra förebyggande åtgärder. Vi kan hjälpa dig med vaccination mot TBE –  hitta en Vårdbuss nära dig.

TBE fall har ökat i antalet med ungefär 5% årligen sedan 2005. Ökningen har lett till att antalet TBE- fall fördubblats i Sverige de senaste årtiondet. Det är fortfarande inte säkert varför sjukdomen ökat så mycket som den gjort. Mildare väder och större populationer bland fästingens värddjur tros vara en del av förklaringen. Om du bor i ett högriskområde är det rekommenderat att vaccinera dig. Se vart i Sverige högriskområden för TBE är. 

Fästingen kan bära på andra sjukdomar, som Borrelia. Borrelia kan ta uppemot ett dyng att överföras från fästing till människa, så man bör ta bort fästingen så fort man upptäcker den för att minska smittorisken. Undvik att bära kortärmat i naturmark och titta regelbundet efter fästingar på kroppen under fästingsäsongen. Läs mer om fästingbett och TBE samt hur du kan skydda dig.  

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.