Förebyggande vård hos Legehuset

Förebyggande vård hos Legehuset

Legehuset erbjuder preventiv vård för att hålla dig frisk och förhindra ohälsa. Våra tjänster fokuserar på att hjälpa dig att hålla en hälsosam livsstil och undvika ohälsa genom att se över dina rutiner och levnadsvanor. Förebyggande vård kan förlänga livet och förbättra livskvaliteten. I denna artikel får du lära känna våra preventiva vårdtjänster. Alla vårdtjänster finns tillgängliga i våra kliniker som du hittar i Stockholm, Örebro, Linköping och Göteborg.

Vilka vaccin finns tillgängliga?

På Legehuset erbjuder vi vaccin mot de vanligaste infektionssjukdomarna som sprids i världen samt har vi vaccin som är nödvändiga för att bibehålla ett gott skydd mot sjukdomar som kanske inte sprids nu men som utan vaccin hade gjort det.

I listan nedanför ser du vilka typer av vaccin vi kan erbjuda dig som är i behov.

Resevaccin

 • Gula febern
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Japansk encefalit
 • Kolera
 • Tyfoid
 • Malaria
 • Rabies
 • Meningokocker ACWY

Grundvaccin

 • Difteri
 • Kikhosta
 • Stelkramp
 • Polio
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda Hund
 • Meningokocker grupp B.

Övriga vacciner

 • Covid-19
 • HPV
 • Influensa
 • Pneumokocker
 • TBE-vaccination
 • Vattkoppor
 • Bältros

Är vaccin en del av förebyggande vård?

Vaccin är olika läkemedel som hjälper att skydda människan mot sjukdomar. De fungerar genom att introducera en svag eller dödad form av ett sjukdomsframkallande organismer i kroppen, vilket gör att kroppen kan utveckla immunitet mot det.

Olika vacciner fungerar olika beroende på viruset eller bakterien som de är utformade för att skydda mot. Till exempel innehåller vissa vacciner en svag form av viruset eller bakterien som orsakar sjukdomen, medan andra innehåller en del av viruset eller bakterien som utlöser ett immunförsvar utan att orsaka sjukdom.

Vissa vacciner fungerar också genom att introducera ett inaktiverat virus eller bakterier i kroppen, vilket hjälper kroppen att känna igen och bekämpa viruset eller bakterien om det stöter på det i framtiden.

På så vis kan vaccin förebygga allvarlig sjukdom och dödsfall på grund av infektionssjukdomar som sprids via olika källor över hela världen. Vaccin kan även utrota sjukdomar då immuniteten blir så pass hög bland allmänheten att sjukdomen inte kan få fäste i befolkningen.

Förebyggande vård med hälsokontroller

Hälsokontroller är en effektiv metod för att förebygga sjukdomar och hålla sig frisk. De är ett sätt att identifiera eventuella hälsoproblem tidigt, innan de blir allvarligare eller svårare att behandla. Genom att upptäcka och behandla hälsoproblem i tid kan hälsokontroller hjälpa till att förebygga utvecklingen eller förvärringen av en sjukdom eller tillstånd. De kan också hjälpa till att identifiera riskfaktorer för vissa tillstånd, som högt blodtryck eller högt kolesterol, som kan behandlas eller hanteras för att minska risken för att utveckla relaterade hälsoproblem.

Hälsokontroller kan inkludera en mängd tester, såsom blodprov, urinprov, fysiska undersökningar och röntgenundersökningar. Dessa tester kan hjälpa till att identifiera problem som högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och vissa typer av cancer. De kan också hjälpa till att upptäcka tidiga tecken på andra tillstånd, såsom hjärtsjukdom.

Sammanfattningsvis är hälsokontroller en effektiv metod för att hålla sig frisk. Detta eftersom de hjälper till att identifiera och behandla eventuella hälsoproblem tidigt, innan de blir allvarligare. Detta kan minska risken för att utveckla allvarligare hälsoproblem och kan också förbättra den totala livskvaliteten.

Våra hälsokontroller följs alltid upp av läkare. Uppföljningen är en väsentlig del av hela hälsokontrollen eftersom det är i uppföljningen som patienten får konkreta verktyg till att ta kontroll om sin hälsa.

Därför är blodprov ett bra verktyg i förebyggande vård

Blodprov är en viktig del av hälsokontroller och som eget område inom preventiv vård.  Proverna kan användas för att identifiera ett brett spektrum av hälsoproblem.

 • Mätning av blodvärden: Blodprov kan användas för att mäta olika blodvärden, såsom röda och vita blodkroppar, blodplättar och hemoglobin. Dessa värden kan ge viktig information om tillstånd som anemi, leukemi och infektioner.
 • Identifiering av sjukdomar och tillstånd: Genom att analysera blodprover kan läkare identifiera många olika sjukdomar och tillstånd, inklusive diabetes, leversjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och infektioner.
 • Mätning av riskfaktorer: Blodprov kan användas för att mäta riskfaktorer för sjukdomar, såsom högt blodtryck, högt kolesterol och höga blodsockervärden. Genom att identifiera och behandla dessa riskfaktorer kan man minska risken för att utveckla allvarliga sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar och stroke.
 • Övervakning av behandling: Blodprov kan också användas för att övervaka hur väl en persons behandling fungerar. Till exempel kan läkare använda blodprov för att övervaka nivåerna av läkemedel i blodet och se till att de uppnår önskad effekt utan att orsaka allvarliga biverkningar.

Sammantaget är blodprov ett effektivt verktyg för att förebygga ohälsa eftersom de kan hjälpa till att identifiera och övervaka många olika sjukdomar och tillstånd, samt mäta riskfaktorer och övervaka behandlingar. Du kan fråga vård sjukvårdspersonal om vilka blodprov som är lämpliga att ta för just dig.

Läkarintyg hos Legehuset

Ett läkarintyg är ett skriftligt dokument som utfärdas av en läkare och som bekräftar en persons hälsotillstånd. Läkarintyg kan användas för många olika ändamål, inklusive att uppvisa att man är frisk att tävla i en idrott eller att kunna delta i andra fysiska aktiviteter. De kan också användas för att bekräfta att man har varit sjuk och behövt vård, vilket kan vara relevant vid exempelvis sjukskrivning från jobbet.

Läkarintyg kan också användas för att bevisa att man har behövt medicinsk behandling för att kunna resa till ett annat land, till exempel om man har en kronisk sjukdom som kräver medicinering. Allmänt sett är läkarintyg ett verktyg för att dokumentera och bekräfta en persons hälsotillstånd och kan användas för många olika ändamål.

Sammanfattningsvis är förebyggande vård gynnsamt för hälsan

Det är viktigt att ta hand om sin hälsa genom att vidta förebyggande åtgärder för att förebygga sjukdomar och hålla sig frisk. Detta kan inkludera att se till att man får tillräckligt med motion, att äta en hälsosam kost, att undvika skadliga vanor som rökning och överdriven alkoholkonsumtion, och att regelbundet gå till läkaren för kontroller och hälsosamtal.

Genom att uppsöka förebyggande vård kan man förbättra sin hälsa och öka sin livskvalitet samtidigt som man minskar risken för sjukdomar och hälsoproblem. Det är därför viktigt att sätta fokus på preventivet hälsa och att prioritera sin hälsa genom att ta hand om sig själv.

Vart finns närmste Legehuset klinik för vårdtjänster?

Legehuset har sju kliniker i dagsläget. Dessa finns i Stockholm, Örebro, Linköping och Göteborg.

Hur funkar er prisgaranti med vaccin och läkarintyg?

Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Partille, Örebro och Linköping.

Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.