Grundskydd

Grundskydd – för dig som går i skolan, jobbar eller är pensionerad

Grundskydd är ett kombinationsvaccin. Det innehåller skydd mot följande sjukdomar: Difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccinet ges i flera doser under ungdomen inom ramen av det nationella vaccinationsprogrammet. Skyddet varar dock inte livet ut. Ungefär vart 20 år krävs det att man fyller på för att bibehålla ett gott skydd mot ovanstående sjukdomar. Vaccinet är därför relevant för alla målgrupper under flera gånger under livet.

Vad är ett grundskydd?

Grundskyddet är ett vaccin som skyddar mot flertalet infektionssjukdomar. Ett så kallat kombinationsvaccin. Vaccinet ges till alla barn i Sverige under skolgången men skyddet varar inte livet ut. Grundskyddet kan även ökas på med fler skydd, exempelvis mot sjukdomen polio även. Vaccinet innehåller så kallade toxoider. Toxoider är bearbetade bakteriegifter som är helt ofarliga för kroppen.

Hur fungerar grundskydd?

Grundskyddet ger ett gott skydd mot sjukdomar. De första tre doserna ges under barnets första levnadsår. Sedan fyller man på med en dos när barnet är fem år gammalt. Den sista dosen, inom ramen av nationella vaccinationsprogrammet, ges mellan årskurs 8–9 i grundskolan.

Grundskyddet är ett kombinationsvaccin som innehåller toxoider. Till skillnad mot vaccin som innehåller avdödade virus. Läs mer om olika typer av vaccin här.

Vilka är fördelarna med grundskydd?

Fördelen med att ha grundskyddet är att du får ett gott skydd mot flertalet allvarliga sjukdomar.

Stelkramp

Stelkramp finns över hela världen. Sjukdomen sprids genom bakterier som finns i jorden. När bakterierna kommer i kontakt med kroppen kan det bildas ett gift som är skadligt för ryggmärgen. Giftet blockerar signaler från nerverna som skickas ut via ryggmärgen. Bakterierna finns så gott som överallt utomhus och minsta sår som sticker huden kan föranleda stelkramp.

Kikhosta

Kikhosta sprids via bakterier. Som äldre kan du vara sjuk i kikhosta utan att veta om det. I majoriteten av fallen av kikhosta bland barn har barnet smittats av en vuxen. Kikhosta är en sjukdom som kan föranleda komplikationer och vaccin ger ett gott skydd för dig, men även barn i din omgivning som då löper mindre risk att smittas.

Difteri

Difteri drabbar kroppen och det finns risk för att sjukdomen drabbar hjärta och njurar. I Sverige finns inte difteri som smittosam sjukdom, men i andra länder, även europeiska, finns sjukdomen och risken att bli sjuk finns därför för svenskar som är i landet på besök. Vit utlandsresa bör man alltså vara skyddad mot difteri då sjukdomen är relativt vanlig.

Finns det några risker med grundskyddet?

Biverkningar av grundskyddet är ovanliga. När vaccination är genomförd är de vanligaste biverkningar huvudvärk och trötthet samt lite rodnad där sticket gjorts. Vaccinet har använts sedan 1940-talet och är mycket beprövat

När ska man ta påfyllnadsdos av grundskydd?

Skyddet varar i 20 år. För dig som är osäker på om det har gått 20 år sedan senaste dosen kan du ta en dos nu. Det går inte att ta för mycket vaccin. Många som fyller 30 till nästa födelsedag bör alltså se över sitt grundskydd.

Om du nyligen fyllt 30 år eller fyller det till nästa födelsedag är det dags för dig att fylla på grundskyddet. Boka din tid här.