Pandemin

Har pandemin gått över?

Pandemin är fortfarande en verklighet. Under påsken är det vanligt att besöka familj och vänner. Samtidigt är många är osäkra kring vilka rekommendationer som fortfarande är aktuella. Vi reder ut vad som gäller inför påsken.

Mild variant

Omikron varianten har visat sig vara mildare än föregående varianter, som Delta. Det har lett till att färre människor läggs in på intensivvårdsavdelningen samt att färre dör till följd av sjukdomen. Att färre blir inlagda betyder dock inte att smittspridningen är över.

Vaccination

Det är fortsatt rekommenderat för allmänheten att vaccinera sig mot Covid-19. Alla över 12 år bör fortsatt ta påfyllnadsdoser. Påfyllnadsdoser är nödvändiga för att säkerställa ett gott skydd. Det är sannolikt att flertal varianter tillkommer under pandemin och läget kan därför snabbt ändras.

Symptomatisk

Om du känner symtom är det rekommenderat att du stannar hemma. Undvik kontakt med andra utanför hushållet. Om du tagit ett självtest som visar ett positivt provsvar gäller samma rekommendation. Tester av allmänheten har upphört och därför ska man ta självtest vid symtom eller misstanke.

Ovaccinerade

Som ovaccinerad är det viktigt att uppdatera sig kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För tillfället rekommenderas ovaccinerade att undvika trängsel och större folksamlingar inomhus. Som ovaccinerad ökar risken för att bli allvarligt sjuk och är man äldre eller har en immunnedsättande sjukdom eller genomgår en behandling som påverkar immunförsvaret ökar risken ytterligare.

Vårdpersonal

Människor som arbetar inom vården bör fortsatt testa sig själva för att hindra smittspridning inom vårdverksamheter.

I övrigt gäller för tillfället inga andra rekommendationer. Inför våren kan det ändå vara bra att fortsatt vara något återhållsam och göra en saklig bedömning på hur stor risken är för smittspridning bland sällskapet. Om du känner att det finns risker du inte är bekväm med, agera därefter. Läs mer här kring Covid-19 och vilka rekommendationer som gäller.

Är du nyfiken på vad som gäller i landet du ska resa till? Läs om inreseregler här.