HPV virus

Vaccinering mot HPV

HPV är en överförbar och mycket smittsam sexuell infektion. De flesta människor tros bli eller har blivit smittade med någon av HPV-virusen under sin livstid.

Virus gruppen består av minst 200 virus som tillsammans alltså utgör HPV. Vaccinering ger ett nära inpå fullgott skydd.

Varför är HPV farligt?

HPV kan leda till flertalet sjukdomar. Av de mer än 200 olika typer av HPV-virus har 13 klassats som högriskvirus. Dessa virus kan leda till att den infekterade utvecklar olika cancerformer. Vanliga typer av cancer som HPV kan leda till är livmoderhalscancer, vaginal cancer och cancer i anus för att nämna några.  

Förebygger vaccinering HPV?

Vaccinering ger det absolut starkaste skyddet. Vaccinet ger ett 90% skydd mot infektionen – förutsatt att man inte redan blivit infekterad av HPV-virus som vaccinet ska ge skydd mot.

I övrigt är det viktigt att närvara på screening du blivit kallad på ifall du är en kvinna. Män kan använda kondom, men viruset kan ändå överföras genom hudkontakt. Kondom ger alltså inte ett fullgott skydd, men det minskar risken för överföring mellan slemhinnor.

Borde jag ta HPV-vaccin?

Från år 2020 är HPV-vaccinet inkluderat i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Således får alla barn i Sverige, killar och tjejer, idag ett nära inpå fullgott skydd mot HPV redan under deras ungdom. För de som inte fått vaccinet kan det vara en bra idé eftersom vaccinet ger ett så starkt skydd. För kvinnor är det rekommendation från FHM att vaccinera sig eftersom det är de kvinnliga könsorganen som HPV-virus angriper.

Hur går en HPV vaccinering till?

HPV- vaccin består av två alternativt tre doser. Det skiljer sig beroende på hur gammal du är. Om du är yngre än 14 år vaccineras du med två doser och om du är äldre än 14 så vaccineras du med tre doser.

Sprutan ges i överarmen på utsidan.

Vanliga biverkningar är rodnad och lätt ömhet vid injiceringsstället.

Gravida ska inte ta HPV vaccinet. Läs mer om det här.

På Legehuset har vi en lång erfarenhet av vaccination mot alla typer av sjukdomar och infektioner. Besök någon av våra kliniker så kan vår sjukvårdspersonal gå igenom fördelarna med att ta vaccin mot HPV och andra sjukdomar.