Förebygga HPV

HPV, influensa och andra sjukdomar som du kan förebygga

Att förebygga sjukdomar, såsom humant papillomvirus (HPV) och influensa, är ett stort folkhälsoproblem. Sjukdomarna kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer och lunginflammation, och kan lätt spridas från person till person. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad HPV är, hur det överförs och hur det kan förebyggas. Vi kommer också att utforska andra vanliga sjukdomar som kan förebyggas och diskutera sätt att förhindra spridning av sjukdomarna.

Vad är HPV och är det farligt?

Humant papillomvirus (HPV) är en vanlig virusinfektion som sprids genom sexuell kontakt. HPV kan orsaka könsvårtor och vissa typer av cancer, såsom livmoderhalscancer, hos både män och kvinnor. Symtom på HPV-infektion kan innefatta vårtor på könsorganen eller anus, onormala förändringar i cellerna i livmoderhalsen men det är även möjligt att inga symtom alls uppkommer. HPV-infektion kan diagnostiseras genom en fysisk undersökning, Pap-test eller HPV-test.

HPV kan leda till flertalet sjukdomar. Av de mer än två hundra olika typer av HPV-virus har tretton klassats som högriskvirus. Dessa virus kan leda till att den infekterade utvecklar olika cancerformer. Vanliga typer av cancer som HPV kan leda till är livmoderhalscancer, vaginal cancer och cancer i anus för att nämna några.  

Går det att förebygga sjukdomar?

Förutom HPV finns det många andra sjukdomar som du kan förebygga och slippa allvarliga hälsoproblem. Influensa är en virusinfektion som påverkar andningsorganen och kan leda till lunginflammation och andra komplikationer. Mässling är en mycket smittsam virusinfektion som kan orsaka feber, hudutslag och andra symtom. Lunginflammation är en lunginfektion som kan orsakas av bakterier, virus eller svampar och kan vara dödlig om den inte behandlas omgående. Dessa sjukdomar kan förebyggas genom vaccination, god handhygien och även andra åtgärder.

Läs mer om dessa här.

Så förebygga du HPV

Ett av de mest effektiva sätten att förhindra HPV-infektion är genom vaccination. HPV-vaccinet rekommenderas för pojkar och flickor i åldrarna 11 eller 12, men kan ges till alla upp till 26 år som inte tidigare har vaccinerats. Vaccinet skyddar mot de vanligaste typerna av HPV som kan orsaka cancer och andra hälsoproblem. Utöver vaccination kan användning av kondom och undvikande av kontakt med infekterad hud eller slemhinnor också bidra till att förhindra spridning av HPV.

I övrigt är det viktigt att närvara på screening du blivit kallad på ifall du är en kvinna. Män kan använda kondom, men viruset kan ändå överföras genom hudkontakt. Kondom ger alltså inte ett fullgott skydd, men det minskar risken för överföring mellan slemhinnor.

Legehuset erbjuder HPV vaccination och vaccin mot andra sjukdomar

Sammanfattningsvis kan HPV och andra sjukdomar som kan förebyggas orsaka allvarliga hälsoproblem och är ett betydande folkhälsoproblem. Vaccination är ett effektivt sätt att förebygga HPV-infektion och andra sjukdomar. Bejaka även andra åtgärder, som att tvätta händerna och undvika kontakt med smittade individer. Det kan också bidra till att förhindra spridning. Det är viktigt att lära sig om dessa sjukdomar och vidta åtgärder för att förhindra dem. Vår personal är erfaren och kunnig inom vaccin och förebyggandet av sjukdomar.

Besök Legehuset i Stockholm, Örebro, Linköping eller Göteborg för din nästa vaccination. Alla vaccin har prisgaranti – du får alltid det prisvänligaste priset hos oss.