HPV-vaccin för vuxna

HPV-vaccin för vuxna

Vad är HPV?

HPV-vaccin för vuxna skyddar mot humant papillomvirus (HPV). HPV är en grupp av över 200 relaterade virus som kan orsaka infektioner hos både män och kvinnor. De flesta HPV-infektioner är helt ofarliga och försvinner av sig själva, men vissa typer av HPV kan leda till allvarligare hälsoproblem såsom cancer och könsvårtor.

Olika typer av HPV

HPV delas in i två huvudgrupper, lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Lågrisk-HPV är oftast ansvariga för könsvårtor, medan högrisk-HPV kan leda till cancer i livmoderhalsen, ändtarmen, penis, vulva och svalg.

Hur sprids HPV?

HPV sprids främst genom sexuell kontakt, men kan också spridas genom hudkontakt och födelse. Virusets smittsamhet gör att nästan alla som är sexuellt aktiva kommer att smittas av HPV någon gång under livet.

HPV-vaccin

Det finns tre HPV-vacciner tillgängliga på marknaden idag: Cervarix, Gardasil och Gardasil 9.

Cervarix

Vaccinet Cervarix skyddar mot två högrisk-HPV-typer (HPV 16 och 18) som orsakar cirka 70% av fallen av livmoderhalscancer. Cervarix används främst för att vaccinera flickor och kvinnor mellan 9 och 25 år.

Gardasil

Vaccinet Gardasil skyddar mot två högrisk-HPV-typer (HPV 16 och 18) samt två lågrisk-HPV-typer (HPV 6 och 11) som orsakar cirka 90% av fallen av könsvårtor. Gardasil används för att vaccinera både flickor, pojkar, kvinnor och män mellan 9 och 26 år.

Gardasil 9

Vaccinet Gardasil 9 är det mest omfattande HPV-vaccinet på marknaden och skyddar mot nio olika HPV-typer, inklusive sju högrisk-HPV-typer (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58) samt två lågrisk-HPV-typer (HPV 6 och 11). Vaccinet används för att vaccinera flickor, pojkar, kvinnor och män mellan 9 och 45 år. Gardasil 9 är det vaccin som vi använder oss av på Legehuset.

Varför vaccinera sig som vuxen?

Det finns flera anledningar till att vuxna kan överväga att vaccinera sig mot HPV.

Skydd mot högrisk-HPV

HPV-vaccination skyddar mot flera cancerformer som orsakas av högrisk-HPV-typer. Detta inkluderar livmoderhalscancer, analcancer, peniscancer, vulvacancer och svalgcancer. Vaccination minskar risken för att utveckla dessa cancerformer, även om man är vuxen.

Förebyggande av lågrisk-HPV

Vaccination mot HPV skyddar också mot de vanligaste lågrisk-HPV-typerna som orsakar könsvårtor. Vaccinet kan hjälpa vuxna att undvika smitta och besvär från dessa vårtor.

HPV-vaccin för vuxna

Män och kvinnor

Vuxna män och kvinnor kan överväga att vaccinera sig mot HPV, även om de redan är sexuellt aktiva och kan ha utsatts för viruset. Vaccinet kan fortfarande ge skydd mot HPV-typer som man inte tidigare har smittats av.

Vaccination under graviditet

HPV-vaccination rekommenderas inte under graviditet. Om en kvinna blir gravid under vaccinationsprocessen bör de återstående doserna skjutas upp tills efter förlossningen.

Särskilda rekommendationer för riskgrupper

Vissa personer, såsom män som har sex med män och personer med nedsatt immunförsvar, har en högre risk att smittas av HPV och utveckla HPV-relaterade hälsoproblem. För dessa grupper kan HPV-vaccin för vuxna vara särksilt viktigt.

Biverkningar och säkerhet

Allmänna biverkningar

HPV-vaccin är säkra och vältestade. De vanligaste biverkningarna är milda och försvinner oftast av sig själva. Dessa inkluderar smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk och feber.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar av HPV-vaccin är mycket ovanliga. De kan inkludera allergiska reaktioner eller andra problem som kräver läkarvård. Om du upplever allvarliga biverkningar, kontakta en läkare omedelbart.

Boka din tid idag

HPV-vaccination är ett effektivt och säkert sätt att skydda sig mot flera HPV-relaterade hälsoproblem, även som vuxen. Rådgör med vår sjukvårdspersonal för att avgöra om HPV-vaccination är lämplig för dig. Genom att vaccinera dig bidrar du inte bara till din egen hälsa, utan också till ett bättre skydd för samhället i stort mot HPV-relaterade sjukdomar. Boka din tid idag och ta kontroll över din hälsa samtidigt som du gör samhället säkrare. Du bokar enkelt en tid på vår sida för HPV eller genom att ringa in till vår kundtjänst på 010-550 26 00.

Vart kan jag vaccinera mig?

Legehuset erbjuder HPV-vaccination i alla kliniker och enheter. I Stockholm finns vi på följande platser: Tyresö Centrum, Kista Galleria och Hammarby Sjöstad. Se aktuellt körschema för Vårdbussarna.