HPV-vaccin

HPV-vaccin – Ett starkt skydd mot flera olika cancer

HPV erbjuds nu i många regioner till kvinnor som är födda mellan 1994 och 1998. Syftet är att utrota sjukdomen eventuellt och insatser, likt den som många regioner gör nu, är nödvändiga för att sjukdomen ska kunna utrotas. På Legehuset uppmanar vi alltid till att förebygga sjukdom och att leva ett hälsosamt liv. En del av det innefattar att skydda sig mot sjukdomar med vaccin. HPV-vaccin ges idag inom ramen av det nationella barnvaccinationsprogrammet, vilket är mycket välkommet då även unga pojkar inkluderas i vaccination nyligen.

Dock finns det många som inte fick vaccinet under skolgången och som potentiellt löper risk att infekteras av HPV-virus. I denna artikel ger vi information om HPV och riskerna som en HPV-infektion ger.

Vad är HPV

HPV, eller humant papillomvirus, är en vanlig typ av virus som kan orsaka infektioner i huden och slemhinnorna. Det finns flera olika typer av HPV, varav vissa kan orsaka vanliga hudvårtor medan andra kan leda till cancer. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen. De flesta av HPV-virusen är relativt ofarliga och infektionerna går bort av sig själva. Men vissa typer av HPV-virus kan orsaka cellförändringar och leda till allvarliga diagnoser som cancer. De vanligaste typerna som orsakar cancer är HPV 16 och 18. Läs mer olika cancertyper på Cancerfonden.se

HPV sprids främst genom sexuell kontakt. En person kan vara bärare av HPV-virus utan att veta om det, eftersom det ofta inte ger några symtom. Det är också viktigt att notera att HPV-infektioner är mycket vanliga och inte alltid leder till cancer. Det viktiga är att regelbundet testa sig för cellförändringar. Detta ska du som inte vaccinerat dig förrän i vuxen ålder fortsätta med då risken är att du redan har virus i kroppen.

Symptom på HPV

Vanliga symptom på HPV-infektion inkluderar vanliga hudvårtor, kondylom, på och runt könsorganen, i munnen eller halsen. Många personer med HPV har inga symtom alls, och infektionen kan gå läka ur av sig själv. Men i vissa fall kan HPV orsaka cellförändringar, som kan leda till cancer om de inte behandlas i tid. Dessa cellförändringar kan vara svåra att upptäcka och det är därför viktigt att gå till läkaren regelbundet för rutinmässiga undersökningar och provtagningar. Oliak typer av HPV-virus kan orsaka olika symtom. Till exempel kan högrisk HPV-typer orsaka kondylom och cellförändringar på livmoderhalsen, medan lågrisk HPV-typer kan orsaka vanliga hudvårtor på övriga delar av kroppen.

Förebyggande av HPV med HPV-vaccin

Det bästa sättet att förebygga HPV är genom en vaccination med HPV-vaccin. Vaccination är särskilt viktigt för unga kvinnor och män innan de börjar ha oskyddat sex. Vaccinationen skyddar mot de vanligaste typerna av HPV som orsakar cancer. Vaccinationen inkluderas idag i barnvaccinationsprogrammet för pojar och flickor i Sverige. För de som inte fick vaccinet under skolgången finns det stora fördelar med att ta det i vuxen ålder.

Användning av kondom kan också minska risken för att få HPV, men det är viktigt att notera att kondom inte ger fullständigt skydd mot HPV eftersom infektionen kan finnas på områden som inte täcks av kondom. HPV-vaccin ger därför bäst skydd mot HPV och andra preventiva åtgärder ska inte ses som alternativ till just vaccinet.

HPV och cancer – Därför är HPV-vaccin bra att ta

HPV kan orsaka olika typer av cancer, inkl. livmoderhalscancer, analcancer, peniscancer och cancer i munhåla och svalg. Livmoderhalscancer är den vanligaste formen av cancer som är relaterad till HPV. Enligt WHO är livmoderhalscancer den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. Andra former av cancer som är relaterade till HPV inkluderar analcancer och cancer i munhåla och svalg.

Det är viktigt att notera att de flesta HPV-infektioner inte leder till cancer. Det är därför viktigt att upptäcka och behandla infektionen i ett tidigt skede för att förhindra utvecklingen av cancer. Regelbundna provtagningar är därför viktigt att gå på – särkskilt som kvinna då risken för att utveckla cancer på grund av en infektion är högre för kvinnor.

Sammanfattning

HPV är vanligt förekommande virus som kan orsaka infektioner i huden och slemhinnorna, inklusive cancer. Det bästa sättet att förebygga HPV är genom vaccination och att undvika oskyddat sex och rökning. Det är också viktigt att gå till läkaren regelbundet för rutinmässiga undersökningar och provtagningar för att upptäcka eventuella cellförändringar i ett tidigt skede. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtom och att söka vård om man misstänker att man har fått HPV.

Det är viktigt att komma ihåg att HPV är en vanlig infektion, och att det finns lätt tillgängliga preventiva åtgärder och behandlingar. Det är också viktigt att sprida information om förebyggande åtgärder för att minska spridningen av infektionen och dess eventuella konsekvenser. Det är också viktigt att vara medveten om att HPV kan orsaka olika typer av cancer och att det är viktigt att upptäcka och behandla infektionen i ett tidigt skede.

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.