HPV-vaccin

HPV-vaccin – skydd för både kvinnor och män

Humant papillomvirus (HPV) är en grupp av virus som är kända för att orsaka könsvårtor och olika typer av cancer. Läs vidare för att upptäcka vad HPV är, hur du känner igen symptom, och hur du kan förebygga och skydda dig själv och andra med hjälp av HPV-vaccin.

Vad är HPV och hur smittar det?

Humant papillomvirus (HPV) är en stor grupp av virus som kan orsaka infektioner i hud och slemhinnor. Det finns över 200 olika typer av HPV, varav flera är sexuellt överförbara och kan leda till könsvårtor eller cancer. HPV är mycket smittsamt och sprids främst genom sexuell kontakt, men kan även överföras genom hudkontakt och delning av intimprodukter.

Vanliga typer av HPV orsakar oftast ofarliga vårtor på händer, fötter och könsorgan. Högrisktyper av HPV kan orsaka cancer, såsom livmoderhalscancer, analcancer, peniscancer och cancer i svalget.

Symptom och tecken på HPV-infektion

Ofta ger en HPV-infektion inga symptom alls, och många människor är inte medvetna om att de bär på viruset. I vissa fall kan följande symptom uppstå:

  • Könsvårtor: Vårtliknande utväxter, platta eller upphöjda, som kan vara smärtsamma.
  • Oregelbundenheter vid cellprovtagning: Förändringar i cellerna i livmoderhalsen, vilket kan upptäckas vid rutinmässig cellprovtagning för kvinnor.
  • Cancer: I sällsynta fall kan högrisk-HPV leda till cancer i livmoderhalsen, anus, penis eller svalg.

Förebyggande av HPV – HPV-vaccin

För att skydda sig mot HPV finns det vaccin som kan hjälpa. Gardasil 9 är ett HPV-vaccin som skyddar mot nio typer av HPV, inklusive de typer som orsakar de flesta fallen av livmoderhalscancer och könsvårtor. HPV-vaccinationen administreras i två eller tre doser, beroende på ålder vid första dosen.

Forskning visar att HPV-vaccin är effektiva för att förebygga infektion med de HPV-typer som vaccinet skyddar mot. Vaccination minskar risken för livmoderhalscancer, könsvårtor och andra HPV-relaterade cancerformer.

Behandling av HPV-infektioner

Det finns ingen behandling som direkt tar bort HPV-viruset från kroppen, men det finns behandlingar för att hantera symptom och komplikationer relaterade till HPV-infektion:

  • Könsvårtor: Behandling kan innefatta salvor, kryoterapi (frysning av vårtor), elektrokirurgi eller laserbehandling.
  • Cellförändringar i livmoderhalsen: Beroende på graden av förändringar kan detta innebära övervakning, konisering eller mer omfattande kirurgi.
  • Cancer: Behandling kan innefatta kirurgi, strålbehandling och/eller kemoterapi, beroende på cancerform och stadium.

HPV-vaccin i Sverige

I Sverige ingår HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och pojkar under årskurs 5. Vaccinationen är gratis och frivillig. För de som inte vaccinerats i skolan eller är över 18 år kan HPV-vaccination erbjudas på bland annat vaccinationsmottagningar.

Boka HPV-vaccin hos Legehuset.

Att följa upp HPV-vaccin och öka medvetenheten

För att ytterligare skydda dig och andra mot HPV är det viktigt att följa upp vaccinationen och sprida kunskap om viruset.

Här är några förslag på hur du kan göra det

  1. Regelbunden hälsokontroll: Kvinnor bör genomgå regelbundna cellprovtagningar (Pap-smear) för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen. Män bör vara uppmärksamma på eventuella förändringar i genitalområdet och söka läkarvård vid behov.
  2. Öka medvetenheten: Prata med vänner, familj och kollegor om vikten av att vaccinera sig mot HPV och att genomgå regelbundna hälsokontroller. Ju fler som är medvetna om riskerna med HPV, desto större är chansen att fler skyddar sig genom vaccination och förebyggande åtgärder.
  3. Skyddat sex: Använd kondom när du har sex för att minska risken för att överföra eller smittas av HPV. Kondom är inte hundraprocentigt skyddande mot HPV, eftersom viruset kan överföras genom hudkontakt, men det minskar risken betydligt.

Vart finns HPV-vaccin?

Du bokar enkelt en tid för HPV-vaccination hos Legehuset. Legehuset har kliniker i Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro. Du kan även vaccinera dig mot HPV på våra mobila enheter – Vårdbussen.

Boka tid för HPV här.

Se aktuellt körschema för Vårdbussarna här.