Beslutet om att slopa tidsomställningen drar ut på tiden.

Planen var att det i år var sista gången som vi skulle behöva ställa om till sommartid. Men omställningen till att slopa sommartid och ha en gemensam tidszon för hela Europa drar ut på tiden. Så även i år, den 31 oktober, ställer vi om till vintertid än en gång. Men vad innebär vintertid? Och hur påverkas kroppen av tidsomställningarna?

Vintertid, även kallat normaltid, börjar alltid sista helgen i oktober där klockan vrids tillbaka 1 timme från 03:00 till 02:00. Förr så var detta en dag då man behövde ställa om precis allt i hemmet och på telefoner och klockor, men med dagens moderna digitala klockor och smartphones så sker detta automatiskt. Att vrida fram eller tillbaka klockan har vi gjort sedan 1980 och sedan dess har tidsomställningen varit ett omdebatterat ämne.

Frågan om att avskaffa sommartid har lyfts politiskt och 2017 föreslog man att man skulle avskaffa den. Enligt plan skulle den avskaffas i år men ännu har inte ett slutgiltigt besked tagits. Avskaffandet kan dock bli verklighet inom en snar framtid, men forskare varnar för att det kan påverka hälsan negativt. Omställningen kan påverka vår sömn och dygnsrytm och för vissa kan det ta dagar eller till och med veckor för att ställa om och komma in i en god rytm igen. Den försämrade sömnen kan ha en fysisk och psykisk påverkan och kan därför leda till en försämrad förmåga att fokusera och kan även leda till en känsla av nedstämdhet.

Att ta vara på solljuset under vintern är ett sätt att förebygga hälsoproblemen då ljuset påverkar hälsan positivt. Att kombinera detta med motion är ett bra sätt för oss att bibehålla god hälsa. Motion har även en god påverkan på vår sömn vilket kan göra det lättare för oss att anpassa oss till den nya tiden.