10 fakta om influensa

Influensa – Legehuset svarar på 10 faktafrågor

Från början av november fram till februari sträcker sig influensasäsongen. Den årliga influensan är en luftvägssjukdom som sprids av influensavirus. Spridningen är omfattande och många i flera länder insjuknar. Influensa kan bli problematisk för äldre och de som tillhör riskgrupper men är generellt en mild sjukdom.

I denna artikel svarar vi på 10 faktafrågor om en av världens mest kända sjukdomar.

Hur många influensa varianter finns det?

Influensavirus finns i fyra olika varianter – A, B, C och D.

Varje variant har flera undervarianter. Det finns således ett flertal A- och B-virustyper som sprider influensa.

Hur smittar influensa?

En av anledningarna till att spridningen är svår att hålla låg är för att sjukdomen enkelt sprids. Spridningen sker via aerosol-, dropp- och kontaktsmitta.

Skyddar influensavaccin mot flera varianter?

Det årliga influensaviruset anpassas inför varje kommande säsong. Virusvarianterna analyseras på labb av Världshälsoorganisationen och de fyra mest dominanta typerna är de som influensavaccinet anpassas utifrån.

Hur skyddar man sig mot influensa?

Vaccin ger ett mycket gott skydd mot influensavirus och i de fall man insjuknar trots att man är vaccinerad så skyddar vaccinet mot allvarlig sjukdom.

Hur många tillhör riskgrupp?

Riskgrupp tillhör du som har en underliggande sjukdom som kan förvärra ett fall av influensan. Runt 2,7 miljoner svenskar tillhör någon form av riskgrupp. Med riskgrupp finns det en förhöjd risk för komplikationer på grund av influensan och vissa extra försiktighetsåtgärder rekommenderas därför till riskgrupper. Vaccinet är subventionerat och om du tillhör en riskgrupp är rekommendationerna för smittskydd viktiga att ta till sig.

Hur vet man om man har influensa?

Många förväxlar influensa med den vanliga förkylningen. Symtomen kan vara snarlika. Ett tydligt symtom för influensa är feber. Febern stiger ofta till nära 40 grader och är ett mycket typiskt symtom på att det är influensa och inte en vanlig förkylning man drabbats av.

Är influensa dödligt?

Influensa kan leda till död. Influensa är en sjukdom som kan leda till svåra komplikationer. Särskilt för äldre och de som tillhör riskgrupper. I Sverige tar influensavirus årligen fler liv än vad trafikolyckor gör. Med ökad vaccinationstäckning minskar dödsfallen.

Skyddar influensavaccin mot följdsjukdomar?

Influensa kan leda till komplikationer som att pneumokockbakterier får fäste i luftvägarna. Detta kan undvikas genom influensavaccin. Som vaccinerad är det svårare för bakterierna att ta fäste i kroppen. Det finns även ett effektivt vaccin mot just pneumokocker.

Behöver man ta influensavaccin varje år?

På grund av hur virusstammen för influensavirus muteras kommer det årligen nya dominanta virustyper. För att förebygga mot dessa behöver man ta en ny dos influensavaccin årligen eftersom influensavaccinet alltid uppdateras inför kommande säsong.

Kan unga bli sjuka av influensa?

Vanliga komplikationer som uppstår för barn som blivit sjuka i influensa är öroninflammation och krupp. Var därför uppmärksam på ett barn som nyligen varit influensa sjuk så att barnet kan få vård ifall komplikationerna skulle uppstå.


På Legehuset vaccinerar vi mot influensan. Beroende på vart du bor kan du få det kostnadsfritt. Läs mer om influensavaccin här.