Influensan blir intensiv i år

Influensan – Årets säsong kan bli intensiv

Folkhälsomyndigheten varnar för att årets influensasäsong kan bli särskilt intensiv och uppmanar allmänheten till att vaccinera sig mot den årliga influensan.

Spridningen av influensa har ökat i hela Europa. Även här i Sverige har antalet influensafall ökat. Influensasäsongen når sin höjd under vintern och spridningen kan komma att bli omfattande i hela samhället.

För riskgrupper och äldre är det viktigt att vaccinera sig nu om man inte redan har gjort så. Då hinner vaccinet ge skyddseffekt för när säsongen når sin höjd.

Influensavaccineringen har pågått sedan den 8:e november.

Influensavaccin för jul och ledighet

För de som ska samlas med vänner och familj under julledigheten kan det vara bra att tänka över sitt skydd.

Vaccin skyddar även andra människor eftersom du löper mindre risk att sprida viruset som vaccinerad.

För att hinna utveckla ett skydd mot influensan inför julen ska du ta vaccinet senast i början av december.

Riskgrupper för influensan

  • 65 år och äldre
  • KOL-patienter
  • Diabetes
  • Hjärt- och kärlproblem
  • Personer med nedsatt immunförsvar
  • Gravida efter graviditetsvecka 12.

Vaccin skyddar dessa grupper mot viruset och mot allvarlig sjukdom till följd av influensa.

Varför är vaccin mot influensa bra?

Vaccinet ger ett gott skydd mot att bli sjuk. Därför är det desto bättre ju fler som vaccinerat sig. Skyddet från vaccinet minskar spridningen av influensaviruset. Desto färre människor som är sjuka, desto bättre. Årets influensasäsong kan bli omfattande då det var några år sedan samhället hade en mer omfattande spridning.

Hur bra är influensavaccinet?

Influensavaccinet ger ett gott skydd. Även om du blir sjuk är risken för allvarlig sjukdom mycket liten som vaccinerad. Vaccinet lindrar även mot influensasymtom.

Legehuset har skrivit en artikel för dig som vill lära dig mer om influensa. Läs den här.

Covid-19 och influensan

Covid-19 och influensavaccin kan ges samtidigt. För dig som ska ta en påfyllnadsdos av Covid-19 vaccinet kan det vara bra att kombinera med influensavaccin för att ha ett så starkt skydd som möjligt mot sjukdomarna.

Legehuset vaccinerar riskgrupper och äldre kostnadsfritt i Stockholm.