Influensavaccin nyhet

Influensavaccination

Influensan är en årligen återkommande virusinfektion som många smittas av. De vanligaste symptomen vid smitta är feber, led eller muskelvärk, halsont samt trötthet. Det går att skydda sig mot influensan med vaccination.
Läs mer om vaccination mot influensa här

Vilka kan och bör vaccinera sig?

Det är framförallt personer i riskgrupper som rekommenderas influensavaccination. Personer som ingår i riskgrupp för influensan är äldre personer, gravida, samt personer med ett nedsatt immunförsvar. Personer i riskgrupp löper störst risk för att bli allvarligt sjuka i influensa.

I stort sett alla kan vaccinera sig mot influensan och med vaccinet så slipper många influensan helt och hållet, blir man ändå sjuk så är det en betydligt lindrigare variant än om du inte hade varit vaccinerad.

Personer som klassas som riskgrupp listas nedan:

 • Äldre än 65 år.
 • Gravida i fjärde månaden eller längre. 
 • Hjärtsjuk
 • Du har en lungsjukdom
 • Har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller pågående behandling. 
 • Har en sjukdom som påverkar din andningsförmåga. 
 • Lider av en extrem övervikt.

Boende med någon i riskgrupp

Influensavaccination rekommenderas till dig som bor tillsammans med en person som har nedsatt immunförsvar. Detta för att minska risken för smitta och att personen insjuknar i influensan.

Frågor eller funderingar kring influensavaccin

Om du känner dig osäker på om du tillhör en riskgrupp eller har andra funderingar, så rekommenderas du att ta kontakt med vården. Då kan en läkare bedöma om du löper en större risk för att bli allvarligt sjuk ifall du insjuknar i influensa. 

Ett komplicerat fall av influensa kan leda till att man blir inlagd på sjukhus. Influensavaccination är den mest effektiva åtgärden du kan ta för att minska risken att bli allvarligt sjuk i influensa.

Bör jag vaccinera mig?

Ja, om du tillhör en riskgrupp är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensan. Om du inte tillhör en riskgrupp, så kan du fortfarande ta vaccinet och skydda dig mot influensan.

Hur går vaccinationen till? 

Influensavaccin ges i en dos för vuxna och barn över 8 år. Barn upp till 8 år får två doser. Den allra vanligaste metoden är att ta en spruta i överarmen, men kan även ges som nässpray.

Allergi och vaccin

Det är viktigt att informera din vårdgivare om du har en äggallergi. Detta eftersom att alla influensavaccin är baserade på äggprotein. Vi har alltid en läkare på plats innan vaccinering för att undvika allergiska reaktioner. Risken för allvarliga allergiska reaktioner efter influensavaccinet är mycket liten då det färdiga vaccinet innehåller mycket små mängder av äggprotein.

Vanliga biverkningar av influensavaccin

Efter vaccinationen är det vanligt att man känner av vissa biverkningar. De allra vanligaste biverkningar vid vaccinering är: 

 • Röd och svullen runt där sprutan injicerades. 
 • Feber
 • Muskelvärk 
 • Huvudvärk

Biverkningarna släpper vanligtvis inom ett par dagar.