World Bicycle day

Internationella cykeldagen

Den 3 juni är det internationella cykeldagen. Dagen uppmärksammar cykeln som transportmedel. Cykeln stärker hjärt- och kärlhälsan, lungkapaciteten, muskulaturen samt har cykling en positiv effekt på vår psykologi – hjärta och hjärna gynnas av cykling!

Cykeldagen

Cykeldagen instiftades som internationell dag av FN 2022. Dagen belyser cykeln och den nytta cykling har för vår hälsa, ekonomin och klimatet. Om fler människor cyklade till jobbet skulle samhället göra stora hälsoekonomiska vinster.  I Stockholms län har en tredjedel av pendlarna möjlighet att cykla in till jobbet på mindre än 30 minuter. Med fler människor som cyklar skulle mindre luftföroreningar bli utsläppta samt skulle fler pendlare få nödvändig motion. Ungefär 90 liv per år skulle räddas genom att använda cykeln som färdmedel till jobbet!

Cykel och hjärt-och kärl hälsa

Levnadsvanor har en påverkan på vår hälsa. Idag sitter den genomsnittlige svensken stilla 9 timmar per dag. Stillasittandet har negativa effekter på vår hälsa och har jämförts med rökning i hur skadligt det är för hälsan. Att bryta stillasittandet är därför nödvändigt för hälsan och cykling är ett utmärkt sätt att röra på kroppen. Det är rekommenderat att motionera 30 minuter varje dag och att cykla in till jobbet är ett sätt att nå rekommendationen för träning.

Det gör inget om du cyklar mer än de rekommenderade 30 minuterna eftersom du gör ytterligare hälsovinster i att cykla längre än 30 minuter.

Cykel och lungkapacitet

Regelbunden cykling ökar lungkapaciteten. Kroppen behöver ha en god lungkapacitet för att kunna syresätta kroppen. Vid en god lungkapacitet får kroppen in mer syre och som resultat orkar vi träna längre och hårdare. Att stärka kroppens lungkapacitet leder även till att kroppen mer effektivt gör sig av med avfallsprodukter som exempelvis koldioxid.

Cykel och mental hälsa

All träning är bra för vår mentala hälsa. Vissa träningsformer är extra bra för vår mentala hälsa och cykling är en av dessa. Cyklister har färre sjukdagar på grund av mental ohälsa och överlag färre sjukdagar per år jämfört med människor som inte cyklar. En studie visade att bland de olika grupperna i trafiken, alltså bilister, cyklister och fotgängare, så upplevde sig cyklisterna som den friskaste gruppen. Cyklisterna rapporterade bland annat att de kände sig mindre stressade och att de har en god psykisk hälsa som resultat av deras vardagsmotion.

Vi hjälper dig med att förbereda kroppen inför din träningsresa. Kom in till oss och gör en hälsokontroll.

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.