Internationella hjärtdagen

Internationella hjärtdagen

Varje år på den 29 september infaller den internationella hjärtdagen. Dagen instiftades av Världshjärtsfederationen och har som syfte att uppmärksamma hjärt- och kärlhälsa.

Vad är hjärt- och kärl hälsa?

Hjärt-kärl hälsa är ett samlingsbegrepp för hälsofrågor rörande ditt hjärt-och kärlsystem. Det kan vara dina blodkärl, blodet, andra organ kopplade till hjärtats förmåga att pumpa blod, exempelvis lungorna, eller själva hjärtat. Hjärt- och kärl hälsa innefattar allt kopplat till hjärtats hälsa.

Varför uppmärksammas hjärt- och kärl hälsa?

Hjärt- och kärl hälsa är idag den ledande dödsorsaken bland människor. Tack vare modern medicin har flera hjärt- och kärlsjukdomar, som tidigare varit svårbehandlade, nu blivit enklare att hantera. Hjärt- och kärlhälsa går en ljus framtid till mötes utifrån vad som nu sker i forskningen och den medicinska världen.

För att vi ska nå den framtiden är det viktigt att allmänheten lyfter frågan i syfte att uppmärksamma den positiva förändringen, så att den håller i sig långsiktigt. Via upplysning och information får människor mer förutsättningar att förebygga ohälsa. Särskilt hjärt- och kärlhälsa, eftersom ohälsa i hjärtat oftast uppstår som ett resultat av osunda levnadsvanor.

Så kan du se över dina levnadsvanor

Levnadsvanor är personligt. Vi vet bäst själva vad vi mår bra av. Men det finns även vissa riktlinjer som kan vara bra att ha med sig.

För att ge hjärtat de bästa förutsättningarna till att vara friskt är det bra om du:

  1. Rör på dig i 150 – 300 minuter i veckan.

Det räcker med en lågintensiv träningsform, exempelvis promenad eller joggning.

  • Har sunda matvanor.

Nordiska rådet har publicerat nordiska näringsrekommendationer. Rekommendationerna är anpassade med hjärt- kärl hälsa i åtanke.

  • Dricker måttligt och helst undviker rökning helt och hållet.

Rökning försämrar hjärtats förmåga att pumpa blod, vilket inte är bra långsiktigt. Som tur är kroppen riktigt bra på att bli stark igen och bara två veckor efter det att du slutat röka återfår hjärtat mycket av sin normala funktion.

Behöver jag vara orolig för hur mitt hjärta mår?

Man säger att oro är som en gungstol – den håller dig i rörelse, men du kommer ingenvart. Hjärt- och kärlhälsa stärks bäst genom ett aktivt och positivt förhållningssätt. Att vara ute och röra på sig är ofta synonymt med stresshantering och ett glatt humör. Det bästa du kan göra är att leva ett gott liv utifrån vad det betyder för dig. Om du följer de riktlinjer och rekommendationer som finns så är du på god väg i att ha ett starkt hjärta – nu och framöver.

Legehuset är en vårdgivare som arbetar inom preventiv vård. Till oss kommer du som är i behov av vaccin, läkarintyg, hälsokontroll.

Hälsokontrollen kan ge dig en bild av din hälsa, som den är nu. Kom in till en av våra kliniker och boka in dig på en hälsokontroll. Hälsokontrollen inkluderar en genomgång av provresultaten där du tillsammans med en av våra läkare går igenom och utvärderar resultaten. Ett hälsosamtal är en av de mest effektiva metoderna för att långsiktigt stärka sin hjärt- och kärlhälsa. Läs mer om det i Hjärt och Lungfondens hjärtrapport.

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.