KOL- diagnos

KOL-diagnos – Vet du vad det innebär?

Internationella KOL-dagen infaller varje år den 16e november. I Sverige lever upp emot en halv miljon människor med en KOL-diagnos, men inte alla har fått en diagnos. För att bromsa förloppet och förebygga att sjukdomen blir värre behöver en diagnos ges så att behandling kan ges. Med rätt kost, fysisk aktivitet och behandling kan du leva ett gott liv med sjukdomen. Det allra viktigaste för att förebygga KOL eller en försämring av sjukdomen är att sluta röka helt och hållet. Läs mer om dagen här.

Jag har svårt att andas ibland – är det KOL?

Andnöd är ett vanligt symtom på KOL. Ofta kan en person med odiagnostiserad KOL förväxla sjukdomen med att en dålig kondition, att de blivit något äldre och att andningen därför blivit påverkad,

Jag har ont i bröstet – kan det vara KOL?

Symtom för KOL märks av i andningssystemet och i dina energinivåer. DE vanligaste tecken på KOL är andnöd, hosta och slem, ömhet i bröstkorgen och trötthet.

Andfåddhet och KOL-diagnos

Alla känner av andningen vid ansträngning. Men vid en KOL- diagnos känns andningen av lite mer. Vidare blir andningen ansträngd även vid de minsta ansträngningarna. Enligt de som lever med KOL är det just andfåddheten som påverkar vardagslivet mest.

Hosta och slem

Vid förkylning är det vanligt att ha hosta och slem. Hosta är ett första symtom på KOL och slemmet som medföljer hostan likaså. Om ens diagnos blir värre an hostan och slemmet uppstå flera gånger per dag. Slembildningen drabbar inte alla men hostan kan vara väldigt ansträngande även utan slembildning.

Ömhet i bröstkorgen av KOL-diagnos

Muskulaturen arbetar vid hosta. Vid en kronisk hosta medföljer även att muskulaturen kring bröstkorgen arbetar mer än vad den gör hos en person som inte lever med en KOL-diagnos. KOL-patienter kan därför ofta känna av en smärta eller ömhet på grund av den kroniska ansträngningen som KOL ger upphov till.

Trötthet på grund av KOL-diagnos

Trötthet är mycket vanligt för en KOL-patient. Många upplever tröttheten olika men universellt bland KOL.-patienter är att tröttheten ofta leder till en viss kraftlöshet.

Går det att bota KOL?

KOL är en kronisk sjukdom utan botemedel. Vid ett insjuknande kommer du att leva med sjukdomen under livets gång. Det finns goda behandlingsmöjligheter och det går att förebygga en försämring av sjukdomen genom att ändra på levnadsvanor och medicinering.

Levnadsvanor och KOL

KOL uppstår när luftvägarna är så pass skadade att vävnaderna i lungorna fått permanenta skador. Detta föranleds i majoriteten av fallen genom tobaksrökning. Även icke-rökare kan utveckla KOL på grund av yttre faktorer men det är mer ovanligt än vid tobaksrökning.

Konditionsträning och KOL-diagnos

Kondition är ett effektivt sätt att förebygga att sjukdomen blir värre. Att simma, löpa, eller cykla är alla utmärkta sätt att öka blodets förmåga att ta upp syre. Blodets syreupptag avlastar lungorna. Intervall träning är bra för dig som inte orkar längre konditionspass.

Styrketräning och KOL-diagnos

Muskler är viktigt för ens styrka. Ben och armmuskler används i vardagen och ofta för just enklare sysslor hemma. Ju starkare du är, desto mer ork har du. Ibland kan orken svikta på grund av svaga muskler snarare än en försämrad andningsförmåga.

Balansträning och KOL-diagnos

Balnsens blir sämre med åldern. Genom att förebygga ens balansförmåga förebygger du fall och ökar din fyssiska förmåga. Särskilt efter 65 är det viktigt att upprätthålla en god balansförmåga för en fortsatt aktiv livsstil, vilket är ett effektivt sätt att förebygga en försämring av KOL.

Levandsvanor kan alltså förmildra din KOL- diagnos. Uppnår du rekommendationen på 30 minuters fyssikt aktivitet per dag är du på god väg att förebygga en försämring av KOL- diagnosen och en för tidig död.

Läkemedel och KOL- diagnos

Vid en kol diagnos är målet att ge förutsättningar för KOL-patienten att leva ett aktivt liv utan att symtom hindrar ens förmåga att vara aktiv. Läkemedelsbehandlingen som är av relevans förs KOL-patienter är luftrörsvidgande.

Kost och KOL- diagnso

Näringsupptaget kan påverkas vid KOL sjukdom. Många med KOL lever i undernärdhet eftersom sjukdomen  kan påverka aptit, mättnadskänsla och energi att ta sig igenom en måltid. Detta gör att många KOL-patienter förlorar vikt med tidens gång. Ett bra tips för att förebygga en sämre kost är att träffa en dietist och att äta näringsrik mat framför energirik mat.

Legehuset och lugnhälsa

På Legehuset kan du undersöka hur dina lungor mår och förebygga luftvägsinfektioner som influensa eller Covid-19.

Läs mer om lugnspiromitri här.

För vaccin mot influensa kan du boka tid här.

För vaccin mot Covid-19 kan du boka tid här.